03.03.2014

Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji

Udzielamy wsparcia finansowego na leczenie i rehabilitację dla osób chorych na mukowiscydozę będących w trudnej sytuacji materialnej.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą udziela ze swoich środków statutowych rocznego wsparcia finansowego na leczenie i rehabilitację dla osób chorych na mukowiscydozę będących w trudnej sytuacji materialnej.

Aby uzyskać wsparcie należy przesłać do PTWM komplet dokumentów:
  • pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem,
  • zaświadczenie lekarskie o rozpoznaniu mukowiscydozy (Zaświadczeniem nie jest wynik badania genetycznego lub wypis ze szpitala. Obowiązek dotyczy osób, które zgłaszają się do PTWM po raz pierwszy)
  • oświadczenie o kontach celowych/subkontach/subkontach 1% prowadzonych w innych niż Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą organizacjach pożytku publicznego (oświadczenie wypełnia pełnoletnia osoba chora ubiegająca się o wsparcie - na formularzu A lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka chorego na mukowiscydozę - na formularzu B)
  • oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta PTWM

Informacji na temat wsparcia udziela biuro Towarzystwa
tel. 18 267 60 60 wew. 342
e-mail: poczta@ptwm.org.pl

Pliki do pobrania:FORMLULARZ A: Oświadczenie o kontach celowych/subkontach/subkontach 1% prowadzonych przez inne niż Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą organizacje pożytku publicznego dla pełnoletniej osoby ubiegającej się o wsparcie

FORMLULARZ B: Oświadczenie o kontach celowych/subkontach/subkontach 1% prowadzonych przez inne niż Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą organizacje pożytku publicznego do wypełnienia przez rodzica/opiekuna dziecka chorego 

Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych Beneficjenta PTWM
 

Zobacz także

Programy pomocowe

Bezpłatna infolinia 0 800 111 169

Zadzwoń do nas, jeżeli masz pytania dotyczące choroby oraz działalności Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

23.03.2012
Programy pomocowe

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Chorzy na mukowscydozę mogą nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt wspomagający codzienne leczenie i rehabilitację.

02.11.2017
Programy pomocowe

Nutridrinki firmy Nutricia

Oferujemy w atrakcyjnych cenach wysokoenergetyczne preparaty odżywcze firmy Nutricia.

14.03.2012
Programy pomocowe

Odżywki i suplementy firmy Nestle

Oferujemy w atrakcyjnych cenach produkty firmy Nestle wspomagające leczenie i zapobiegające niedożywieniu.

06.03.2012
Programy pomocowe

Preparaty witaminowe, DHA i probiotyki

Oferujemy rekomendowane przez lekarzy zajmujących się chorymi na mukowiscydozę preparaty witaminowe, preparaty kwasu dokozaheksaenowegooraz probiotyki.

01.03.2012
Więcej o: Programy pomocowe

 
 

  AKTUALNOŚCI

  - PARI na dobry początek z mukowiscydozą 2018-01-02
  - Życzenia 2017-12-22
  - Rozbudowa w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – powstanie nowoczesny oddział 2017-12-21
  - Konferencja Naukowa pn.: Mukowiscydoza - Rehabilitacja - Sport 2017-11-17
  - Sprawozdanie z warsztatów- 04.11.2017 Rzeszów 2017-11-13
  - Puromalt 2017-10-30
  - Podziękowania za ufundowanie lodówek 2017-10-02
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne ,,Najnowsze trendy w światowej fizjoterapii 2017-09-27
  - Rok szkolny 2017-09-01
  - Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę - przedłużenie terminu rekrutacji uczestników projek 2017-08-21

  Szkolenie Falenty 2017

  - Program szkolenia w Falentach 2017-06-12
  - XVIII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM 2017-04-14

  KONFERENCJE, WARSZTATY (zapisy)

  - Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie 18.02 2017-02-06
  - Konferencja naukowa MUKOWISCYDOZA- DIAGNOZA I TERAPIA 2016-11-22
  - Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego 2016-05-06
  - Spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym 2016-04-21
  - 28.04. Mazowiecka Grupa Wsparcia 2016-04-18
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne i żywieniowe dla rodziców chorych na mukowiscydozę w Poznaniu 2016-04-18
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Drużyna Muko 2016-04-07
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na muko 2016-04-04
  - NOWY PROJEKT BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ współfinansowanie ze środków PEFRON 2016-04-01
  - DOMOWA REHABILITACJA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Szkolenie dla pracowników (fizjoterapeutów) 2016-03-31

  BAZA WIEDZY

  - Zakażenia w mukowiscydozie - wskazówki dla osób biorących udział w wydarzeniach PTWM 2016-08-25
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ- Program 2016-06-14
  - XVII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM POŁĄCZONE Z WYBORAMI WŁADZ PTWM 2016-04-04
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 2016-04-04
  - :) 2016-01-22
  - Infekcje wirusowe układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę 2015-10-29
  - Jak raczkujemy z dożylną antybiotykoterapią domową 2015-10-15
  - Indywidualny tryb nauczania 2015-10-07
  - Koncentratory tlenu stacjonarne w ramach NFZ 2015-05-06
  - Zespół uzależnienia od Internetu – epidemia XXI wieku? 2015-04-22