30.11.-1

Akademicki Szpital Kliniczny w Wiedniu

Przedstawiamy aktualną listę badań wymaganych do przeszczepu przez Akademicki Szpital Kliniczny w Wiedniu.

Zestaw badań wymaganych do oceny wskazań do przeszczepu i rozstrzygnięcia kwalifikacji na listę oczekujących.
Wymagania stawiane przez:
UNIVERSITÄTSKLINIK FŰR CHIRURGIE, ABTEILUNG F.HERZ-U. THORAXCHIRURGIE, WÄHRINGER GŰRTEL 18-20, A-1090 WIEN

NIEZBĘDNE:


• zestaw rutynowych badań laboratoryjnych (ocena czynności wątroby, nerek, morfologia, lipidogram, cholinesteraza, gazometria),
• 24-godzinny klirens kreatyniny,
• TSH, T3, T4,
• parathormon, kalcytonina, osteokalcyna, stężenie witaminy D3,
• typowanie HLA,
• przeciwciała przeciwnarządowe (anty-HLA) (panel reactive antibodies),
• badanie serologiczne w kierunku kiły i toksoplazmozy,
• odczyn tuberkulinowy,
• badania wirusologiczne: CMV (IgG, IgM), EBV, HIV, wirusy zap. wątroby A, B, C,
• grupa krwi – potwierdzenie na osobnej kartce, nie tylko w zestawieniu wyników,
• zaświadczenie o szczepieniach, w tym przeciwko grypie, przeciwko wzw B, przeciwko Streptococcus pneumoniae,
• badanie mikrobiologiczne plwociny z antybiogramem,
• zdjęcia przeglądowe klatki piersiowej w projekcji tylno-przedniej i bocznej,
• tomografia komputerowa klatki piersiowej,
• badania mechaniki wentylacji – wraz z pletyzmografią,
• elektrokardiogram,
• echokardiografia,
• badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej,
• ocena stomatologiczna,
• badanie osteodensytometryczne (DEXA),
• tomografia komputerowa zatok przynosowych,
• ocena ginekologiczna – u miesiączkujących dziewcząt i kobiet.

FAKULTATYWNE:


• scyntygrafia wentylacyjna i perfuzyjna płuc,
• cewnikowanie serca,
• koronarografia,
• USG dopplerowskie tętnic szyjnych,
• mammografia,
• ocena urologiczna,
• posiew krwi,
• markery nowotworowe: CEA, alfa1-fetoproteina, CA 199, B-HCG, alfa2 globulina, CA 125, PSA.INFORMACJA O PRZESZCZEPIE PŁUC W KLINICE AKH W WIEDNIU

Dla kogo przeszczep?
Wiedeński program transplantacji płuc powstał w 1989 r. a tempo jego rozwoju jest jednym z najwyższych na świecie. Przeszczep płuc stał się alternatywą dla osób w ostatnim stadium choroby płuc, cierpiących z powodu mnóstwa ograniczeń i obciążeń wynikających z duszności, wymagających hospitalizacji z powodu nawracających infekcji, o ograniczonej aktywności, uzależnionych od tlenu, z rosnącą izolacją społeczną i pogorszeniem jakości życia. Bardzo ograniczone rokowania ostatecznie prowadzą chorego do grupy transplantacyjnej.

Wskazania do przeszczepu płuc:


• Rozedma płuc / przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
• Niedobór alfa-1-antytrypsyny,
• Idipatyczne zwłóknienie płuc,
• Mukowiscydoza,
• Pierwotne nadciśnienie płucne,
• Wtórne nadciśnienie płucne,
• Limfangioleiomiomatoza,
• Histiocytoza,
• Sarkoidoza.Przeszczep jednego czy dwóch płuc?

Przeszczep jednego płuca jest dużo łatwiejszą operacją i zwykle jest stosowany u chorych ze zwłóknieniem płuc. Także pacjenci z POChP, którzy przechodzą tylko kilka infekcji mogą mieć przeszczepione jedno płuco. Decyzje podejmuje chirurg w zależności od stanu płuc. Przeszczep obu płuc jest przeprowadzany u chorych na mukowiscydozę, z nadciśnieniem płucnym i dla wybranych pacjentów z POChP z często powtarzającymi się infekcjami.
Jakość życia nie zależy od tego czy jest to przeszczep jednego czy dwóch płuc. Jedno, dobrze funkcjonujące płuco gwarantuje już normalne życie.

Jak dostać się na listę oczekujących?
Chorzy, nie leczeni w Klinice w Wiedniu, i ich rodziny, muszą spotkać się z grupą zajmującą się przeszczepami płuc. Jeżeli wszystkie niezbędne badania zostały wcześniej wykonane, podczas wizyty jest podejmowana decyzja czy przeszczep płuc jest wskazany dla konsultowanego pacjenta. W przypadku brakujących badań będziemy prosić o ich wykonanie poza Kliniką, w swoim kraju i przesłanie ich do koordynatora przeszczepów. Kiedy wszystkie testy zostaną już wykonane jak i również po uregulowaniu wszystkich kosztów (E112 lub wpłata zaliczki) pacjent zostaje umieszczony na liście oczekujących i będzie zarejestrowany w Eurotransplancie.

Warunki dostania się na listę oczekujących na przeszczep:


1. Wszystkie wyniki badań muszą zostać do nas przesłane - przetłumaczone na język niemiecki lub angielski!
2. Formularz E112: musi zostać przetłumaczony przez firmę ubezpieczeniową pacjenta z zapewnieniem 6-miesięcznego okresu ważności.
3. Wkład pieniężny – zaliczka na przeszczep.
4. Musimy mieć kontakt z osobą posługującą się językiem niemieckim lub angielskim, z którą będzie możliwe skontaktowanie się podczas okresu oczekiwania. Musi być to również osoba dyspozycyjna, która będzie tłumaczem w Wiedniu, w okresie po przeszczepie płuc (może to być student medycyny).
5. Chory ma mieć ze sobą słownik polsko-angielski lub polsko-niemiecki
6. Badania uzupełniające muszą być możliwe do wykonania w Twoim kraju, musisz także mieć kontakt z centrum transplantacyjnym w Twoim kraju bądź z lekarzem z minimum 3 miesięcznym doświadczeniem przy centrum transplantacyjnym (wymagany jest certyfikat).

Kontakt z grupą transplantacyjną

Kiedy znajdziesz się na liście oczekujących musisz być telefonicznie dostępny w każdej chwili.
Podczas oczekiwania Ty albo twój lekarz powinniście być w kontakcie z grupą transplantacyjną. Proszę informować koordynatora tj. Dr Augustin, kiedy Twój stan zdrowia ulegnie pogorszeniu. Ty albo Twój lekarz musicie być dla nas zawsze dostępni.
Dr. Augustin:
Tel: 0043-1-40400-6947Fax: 0043-1-40400-5642

Email: lungtransplantation@hotmail.com

Przygotowanie do transplantacji


Ćwiczenia:
Podczas oczekiwania powinieneś wzmocnić Twoje mięśnie i zachować Twoją masę mięśni. W szczególności powinno się ćwiczyć codziennie klatkę piersiową i mięśnie nóg. Fizjoterapia może składać się z codziennego programu ćwiczeń przeznaczonego specjalnie dla Ciebie.


Kontakt z pacjentami centrum transplantacyjnego
Zalecamy kontakt z pacjentami po przebytej transplantacji. Twój lekarz może pomóc w jego nawiązaniu. Pacjenci po przeszczepie chętnie kontaktują się z osobami, które są dopiero na liście oczekujących, ponieważ z własnego doświadczenia znają tą sytuację i mogą przekazać swoje doświadczenia.


Problemy z językiem
Jeśli nie mówisz ani po niemiecku ani po angielsku, musisz zapewnić sobie osobę, z którą będziemy się mogli skontaktować w momencie kiedy znajdą się płuca dla Ciebie i która będzie mogła Ci towarzyszyć w Wiedniu jako tłumacz. Jeśli jest możliwość ucz się języka angielskiego w trakcie oczekiwania.


Jak się dostać do Kliniki?
Kiedy uzyskamy odpowiednio dopasowane płuca, skontaktujemy się z Tobą przez telefon komórkowy informując o dalszym postępowaniu. Transport z domu do najbliższego lotniska musisz zorganizować samodzielnie. Z lotniska zabierzemy cię liniami JetAllianz do Wiednia. W niektórych wypadkach, polecisz do Austrii wyznaczonym lotem rejsowym.
Może zdarzyć się taka sytuacja, że płuca okażą się dla Ciebie nieodpowiednie. W związku z tym będziesz musiał wrócić do domu. Dlatego prosimy o zabranie ze sobą odpowiednich leków, na wypadek jeżeli przeszczep płuc nie nastąpi.

PRZESZCZEP PŁUC


Informacje o dawcy
Dawcą organu jest osoba, u której stwierdzono śmierć mózgu. Następuje ona po poważnym uszkodzeniu mózgu. Śmierć mózgu jest potwierdzana serią specjalnych testów. Dwóch neurologów wykonuje dwukrotnie niezbędne badania. Brak reakcji na stosowane bodźce uważa się za potwierdzenie śmierci mózgu pacjenta. Organy takie jak: serce, płuca, wątroba czy nerki, jeśli są zdrowe i odpowiednie, poddawane są transplantacji.

Operacja
Przeszczep płuc zajmuje od 3 do 6 godzin w zależności od rodzaju operacji.
Jako że przeszczep płuc jest poważną interwencją chirurgiczną, niesie ze sobą ryzyko podobne jak przy innych tego rodzaju operacjach.


Intensywna terapia

Po przeszczepie pozostajesz na intensywnej terapii od 4 do 7 dni i jesteś podłączony do respiratora. Po przebudzeniu pierwszym wrażeniem jest odczuwanie obecności rurki do oddychania w gardle, która może powodować krztuszenie się. Po całkowitym przebudzeniu, kiedy krążenie jest stabilne a nowe płuca dobrze pracują, rurka jest usuwana z tchawicy, dzięki czemu odzyskuje się zdolność mówienia.
Z oddziału intensywnej terapii będziesz przetransportowany na zwykły oddział szpitalny. Jeśli nie ma powikłań to pozostajesz w szpitalu około trzy tygodnie.


Rehabilitacja
W zależności od kraju, w którym mieszkasz, istnieją różne możliwości dalszej rehabilitacji po wyjściu ze szpitala:


• Pozostajesz w Wiedniu poza Kliniką i przez 4 do 8 tygodni i przychodzisz regularnie na kontrolę i fizjoterapię. Przed przeszczepem pytamy o możliwość zorganizowania miejsca zamieszkania w obrębie Wiednia.
• Będziesz przewieziony do centrum rehabilitacji w Austrii, a stamtąd na cotygodniową kontrolę do kliniki.
• Będziesz zawieziony z powrotem do szpitala z którego zostałeś przywieziony i tutaj będzie przeprowadzana fizjoterapia.


Przyszłe kontrole będą miały miejsce w Wiedniu, w 3, 6 i 12 miesięcy po przeszczepie.


Kontynuacja opieki po przeszczepie
W Twoim kraju będą musiały być przeprowadzane badania uzupełniające. Musisz mieć kontakt z lekarzem zaznajomionym z transplantacjami płuc, z którym możesz się skontaktować w razie problemów.
Jeśli nie ma możliwości kontynuacji leczenia w Twoim kraju, musisz przeprowadzać wszystkie kontrole w Wiedniu. Musisz przyjeżdżać regularnie do Kliniki na badania na poziom 7C. Przed zabiegiem sprawdź, czy ubezpieczyciel pokryje kontynuację leczenia po przeszczepie.


Leki po przeszczepie
Podstawą leczenia immunosupresyjnego, zapobiegającego odrzuceniu przeszczepu, są trzy leki: Sandimmun Neoral albo Prograf, CellCept i Aprednisolon (kortyzon).Te leki będziesz musiał zażywać do końca życia.
Głównym działaniem niepożądanym tego leczenia jest podwyższenie ryzyka infekcji. Dlatego badania kontrolne są tak ważne. Leki mogą także oddziaływać niekorzystnie na nerki, ciśnienie krwi i centralny układ nerwowy. W niektórych wypadkach mogą wystąpić mdłości i wymioty.

PO PRZESZCZEPIE PŁUC


Po przeszczepie, pod koniec Twojego pobytu w Klinice, otrzymasz szczegółowe informacje w specjalnej broszurze. Nie mniej jednak, powinieneś już teraz wiedzieć o kilku ważnych kwestiach:


1. Po transplantacji przez całe życie będziesz pod opieką medyczną, a regularne i odpowiedzialne zażywanie leków będzie absolutnie konieczne.
2. Po przeszczepie będziesz musiał także przeprowadzać kontrole stanu zdrowia; przerwy pomiędzy kontrolami będą uzależnione od stanu Twojego zdrowia.
3. Ważna jest stała współpraca z grupą transplantacyjną, aby w razie komplikacji zareagować we właściwym czasie i rozwiązać utajone pojawiające się problemy.
4. Z powodu leczenia immunosupresyjnego jesteś bardziej podatny na infekcje niż inne osoby. Dlatego powinieneś im zapobiegać, a tym samym chronić siebie oraz notować zmiany w stanie zdrowia, co wytłumaczymy ci jeszcze podczas pobytu w Klinice.
5. Zdecydowaną zaletą transplantacji jest polepszenie jakości Twojego życia.
Po przeszczepie znowu będziesz mógł wykonywać różne czynności. Spróbuj uczynić twoje życie przyjemnym ale i mądrym.
6. Po przeszczepie nie możesz mieć w domu ziemi w doniczkach. Należy je usunąć już w okresie oczekiwania na przeszczep.


Jeśli masz jakieś pytania dotyczące transplantacji przeszczepie, należy je zadawać naszemu koordynatorowi.


Wizyty kontrolne w AKH po przeszczepie

Po wypisaniu ze szpitala należy pozostać przez kolejne 8 tygodni w Wiedniu w pobliżu szpitala. Konieczne będzie uczęszczanie na regularne kontrole i fizjoterapię w ambulatorium. Konieczne będzie zorganizowanie odpowiedniego zakwaterowania w pobliżu szpitala jeszcze przed zabiegiem transplantacji.

Podczas wizyt kontrolnych będą potrzebne:
- termometr
- aparat do pomiaru ciśnienia
- pikflometr
- nebulizator

Kontrola w klinice
W dniu przed wizytą kontrolną w ambulatorium należy przyjąć wieczorem przed 20.00 leki a następnie pozostać na czczo (nie przyjmować żadnego pożywienia, płynów lub leków) przez całą noc i poranek, dopóki pielęgniarki nie pobiorą krwi do badań.
W dniu wizyty kontrolnej około 8.00 należy zarejestrować się w przychodni 7C i oczekiwać w niebieskiej poczekalni na wezwanie. Należy pamiętać aby zabrać ze sobą poranna porcję leków. Jeżeli w dniu wizyty nie jest zaplanowana bronchoskopia leki można wziąć tuż po pobraniu krwi do badań.


Co kontrolujemy?


• Bronchoskopia (1,2,3,6,12 miesiąc po przeszczepie oraz jeśli nastąpi taka konieczność),
• Prześwietlenie klatki piersiowej,
• wydolność płuc,
• krew


Kontrola w domu
Codzienna kontrola:


• gorączka
• ciśnienie krwi
• waga
• szczytowy przepływ wydechowy (wskazania z pikflometru)
• poziom cukru we krwi


Na wizytę w klinice zabierz ze sobą wykaz leków jakie zażywasz, wyniki pomiaru ciśnienia krwi, oraz szczytowego przepływu wydechowego (wskazania pikflometru).

Dalsze wizyty kontrolne w Twoim kraju


- 1 raz w roku wizyty kontrolne u dermatologa. Przyjmowanie leków immunosupresyjnych zwiększa ryzyko wystąpienia raka skóry.
- 2 razy w roku wizyty kontrolne u stomatologa
- kobiety – 1 raz w roku wizyty u ginekologa
- mężczyźni – 1 raz w roku wizyty u urologa

Powinieneś skontaktować się z nami albo z twoim lekarzem kiedy zaobserwujesz:


• gorączkę powyżej 37,5°C,
• duszność,
• biegunkę,
• objawy przeziębienia ( ból gardła, głowy, itp.),
• kaszel z plwociną,
• objawy infekcji układu moczowego (bóle przy oddawaniu moczu),
• biały nalot na języku lub gardle,
• wysypka,
• spadek szczytowego przepływu wydechowego (peak-flow-value) w ciągu trzech dni
• prosimy o wcześniejsze skonsultowanie z nami zażywania leków innych niż polecone.


Kontakt w razie problemów

1) sekretariat
Ms Hillinger odbiera przychodzące telefony, a następnie lekarz zajmuje się problemem.

Sekretariat grupy transplantacyjnej
(poniedziałek-piątek, godz. 8.30-15.30)
Ms Miriam Saliba Tel. +43 1 40400 5602
Fax +43 1 40400 5642
e-mail: lungtransplantation@meduniwien.ac.at
2) w nagłych przypadkach od poniedziałku do piątku telefony odbiera Dr Kargl, - tel. +43 1 40400 6703


Niektóre środki ostrożności na które powinieneś zwracać uwagę po przeszczepie płuc:


• unikać kontaktów z ziemią kwiatową- rośliny z ziemią kwiatową musisz usunąć z twojego domu,
• w mieszkaniu nie może być pleśni, wilgoci, grzyba,
• podczas prac w ogrodzie musisz używać maski i rękawiczek,
• musisz unikać pływania w publicznym basenie oraz korzystania z gorących źródeł i saun. Możesz pływać w morzu albo w jeziorze,
• nie możesz mieć kontaktu z odchodami zwierząt: nie czyść klatek dla ptaków, akwarium, terrarium, kufety dla kotów,
• unikaj miejsc takich jak: stajnie dla koni, krów, świń, za wyjątkiem kiedy używasz maski i rękawiczek,
• unikaj ludzi przeziębionych i przechodzących grypę,
• powinieneś pić najmniej 2-3 l płynów (woda, herbata..) codziennie,
• w ciągu pierwszego roku po przeszczepie nie możesz mieć szczepień ochronnych,
• antybiotyki profilaktyczne powinny być podawane w każdej interwencji chirurgicznej (na przykład leczenie kanałowe),
• proszę nie jeść grejpfrutów i jogurtów probiotycznych.
• W pierwszym roku podczas wizyt kontrolnych wewnątrz szpitala należy zawsze nosić maskę
• Środki przeciwbólowe: możesz przyjmowac Mexalen (paracetamol), Novalgin (pyralgina) i Tramal (tramadol). Prosimy NIE PRZYJMOWAĆ niesteroidowych leków przeciwzapalnych np. Parkemed, Voltaren (diklofenak)
• Prosimy przyjmować Sandimmum lub Prograf w odstępach 12-godzinnych aby zapewnić odpowiednie stężenie leków we krwi


Antykoncepcja


• Po zabiegu transplantacji jest absolutnie konieczne przyjmowanie bezpiecznej formy antykoncepcji. Zalecamy pacjentkom, aby nie zachodziły w ciąże, gdyż jest to związane z ogromnym ryzykiem zarówno dla dziecka jak matki
• Wkładki domaciczne są nieodpowiednie gdyż mogą stanowić źródło infekcji.

Które leki musisz zażywać?
Immunosupresja:
Pacjenci po środkach immunosupresyjnych są podatni na infekcje. Dlatego regularne kontrole są tak ważne.
Ubocznym efektem są mdłości, problemy z nerkami, ciśnieniem krwi, mogą zdarzyć też się problemy z centralnym systemem nerwowym. Leki muszą być zażywane regularnie, do końca życia. Czasem może się zdarzyć konieczność zażywania jeszcze dodatkowych leków.


Sandimmun Neoral®:100mg, 50 mg albo 25 mg kapsułka
Jak zażywać:2xdziennie, nie zażywać z alkoholem albo grejpfrutowym sokiem
Uboczne efekty: przyrost włosów, drgawki


Prograf®: 1 mg albo 5 mg kapsułka
Jak zażywać: 2 x dziennie, nie zażywać z sokiem grejfrutowym, zażyć godzinę albo dwie po posiłku; Prograf musisz zażywać co 12 godzin
Uboczne efekty: wypadanie włosów, spadek apetytu


Cellept®: 500 mg tabletki
Jak zażywać: 2 x dziennie
Uboczne efekty: diarrhea, anemia


Myfortic®: 180 mg tabletki
Jak zażywać: 2 x dziennie
Uboczne efekty: rzadko biegunka, anemia


Myfortic: 180 mg, pigułki
Jak zażywać: 2 x dziennie
Uboczne efekty: rzadko biegunka, anemia


Aprednisolon®: 5 mg albo 25 mg tabletki
Jak zażywać: 1 x dziennie
Uboczne efekty: wzrost apetytu, przyrost wagi, problemy z żołądkiem, osteoporoza, zmiana nastrojów, podwyższenie cukru we krwi.

Dodatkowe leki:


• Pantoloc® or Losec®,
• Lidaprim®forte: 2 x dziennie (poniedziałek-środa)-profilaktycznie na pasożyty,
• Magnesium Verla®,
• Acemin®, Diovan®,

Leki które musisz zażywać w pierwszym miesiącu po przeszczepie:


• Valzyte®450mg tabletki: profilaktyka i leczenie zakażenia CMV,
• antybiotyki: profilaktycznie przeciw zakażeniom bakteryjnym
• inhalacje Amphotericin B® 3 x dziennie ( profilaktyka zakażeń grzybiczych)-przez trzy miesiące
• inhalacje Refobacin®(tylko w szpitalu)
• jeśli zajdzie konieczność inne antybiotyki

Lista telefonów kontaktowych

Sekretariat
(poniedziałek-piątek, godz. 8.30-15.30)
Ms Miriam Saliba Tel. +43 1 40400 5602
Fax +43 1 40400 5642
e-mail: lungtransplantation@meduniwien.ac.at

Adres do korespondencji
Vienna Lung Transplantation Group
University of Vienna
Department of Thoracic Surgery
Währinger Gürtel 18-20
1090 Vienna, Austria

Telefony do grupy transplantacyjnej

Tel. +43 1 40400 5620 lub +43 1 40400 5630
(poniedziałek – piątek 7.30-15.30)

Tel. +43 1 40 400 5262
(weekendy i codziennie po 15.30)
Skład grupy transplantacyjnej
Prof. W. Klepetko dyrektor
Prof. S. Taghavi chirurg
Dr G. Lang chirurg
Dr C. Aigner chirurg
Dr P. Jaksch pulmonolog
Dr B. Zweytick internista, kardiolog
Dr E.M. Kargl lekarz rodzinny
Dr V. Augustin koordynator (w okresie oczekiwania na przeszczep)
Dr M.-B. Ernst koordynator (po przeszczepie)
Mgr B. Smeritching psycholog kliniczny

Ambulatorium – przychodnia 7C
Pielęgniarki: Conny, Roswitha, Agnes

Tel. +43 1 40400 6970
W sprawach nagłych - +43 1 40400 5262
e-mail: beate.smeirtchnig@meduniwien.ac.at

 

Zobacz także

Przeszczepy

Przeszczepienie płuc u dzieci

Bartosz Kubisa
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji, Katedra Chorób Płuc, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

29.10.2015
Przeszczepy

Przeszczepy płuc u chorych na mukowiscydozę z Polski

Od 17 stycznia 2006 do 29 marca 2009 roku dokonano w Wiedniu 11 przeszczepów płuc u chorych na mukowiscydozę z Polski, które zostały w całości sfinansowane przez naszych Wielkich Darczyńców – Anitę i Przemysława Sztuczkowskich. Dzięki ich wsparciu, po wstępnym opłaceniu kosztów leczenia, jeszcze jeden chory oczekuje na przeszczep płuc. Państwu Sztuczkowskim zawdzięczamy nie tylko opłacenie łącznie 12 przeszczepów płuc, ale również wysokich kosztów wizyt kontrolnych i leczenia powikłań potransplantacyjnych w Wiedniu.

30.11.-1
Przeszczepy

Nasze doświadczenia

Wiem, że ci którzy jadą do Wiednia na kwalifikację do przeszczepu przeżywają stres, zwielokrotniony nieznajomością miasta i strachem przed nieznanym, który niepotrzebnie paraliżuje.

30.11.-1
Przeszczepy

Historia jednego przeszczepu

Historia przeszczepu Marceliny
zapisana na łamach serwisu nowiny24
portalu regionalnego województwa podkarpackiego

30.11.-1
Przeszczepy

Za spełnione nadzieje...

O swoich perypetiach życiowych związanych z chorobą piszą Jola, Marcelina, Marta, Alina, Sandra, Iga, Małgosia, Jasiek, Piotrek, Paulina. Dołącza się też rodzina tak lubianego przez wszystkich Patryka, którego niestety nie ma już wśród nas. Przeżywali oni w swoim przedprzeszczepowym życiu wzloty i upadki, a te ostatnie wraz z postępem choroby stawały się coraz częstsze.

30.11.-1
Przeszczepy

Pierwszy przeszczep płuc w Polsce u chorego na mukowiscydozę - spełnienie marzeń czy sukces medialny

Mając jednak na uwadze realia rządzące polską służbą zdrowia, a w szczególności nękające ją kłopoty, zadać należy pytanie: Czy aby faktycznie ów pierwszy przeszczep płuc wykonany u chorego na mukowiscydozę w Polsce stanowi przełamanie kolejnej bariery w polskiej medycynie, czy może w rzeczywistości żadna bariera nie została pokonana, a ów przeszczep to li tylko sukces medialny i być może wstęp do jeszcze większych kłopotów wielu polskich chorych na mukowiscydozę w ich staraniach o przeszczep, a tym samym o uratowanie życia?

30.11.-1
Przeszczepy

Publikacje o przeszczepach z sieci

Artykuły medyczne o przeszczepach dostępne na stronach internetowych

30.11.-1
Przeszczepy

30.11.-1
Więcej o: Przeszczepy

 
 

  AKTUALNOŚCI

  - PARI na dobry początek z mukowiscydozą 2018-01-02
  - Życzenia 2017-12-22
  - Rozbudowa w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – powstanie nowoczesny oddział 2017-12-21
  - Konferencja Naukowa pn.: Mukowiscydoza - Rehabilitacja - Sport 2017-11-17
  - Sprawozdanie z warsztatów- 04.11.2017 Rzeszów 2017-11-13
  - Puromalt 2017-10-30
  - Podziękowania za ufundowanie lodówek 2017-10-02
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne ,,Najnowsze trendy w światowej fizjoterapii 2017-09-27
  - Rok szkolny 2017-09-01
  - Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę - przedłużenie terminu rekrutacji uczestników projek 2017-08-21

  Szkolenie Falenty 2017

  - Program szkolenia w Falentach 2017-06-12
  - XVIII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM 2017-04-14

  KONFERENCJE, WARSZTATY (zapisy)

  - Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie 18.02 2017-02-06
  - Konferencja naukowa MUKOWISCYDOZA- DIAGNOZA I TERAPIA 2016-11-22
  - Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego 2016-05-06
  - Spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym 2016-04-21
  - 28.04. Mazowiecka Grupa Wsparcia 2016-04-18
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne i żywieniowe dla rodziców chorych na mukowiscydozę w Poznaniu 2016-04-18
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Drużyna Muko 2016-04-07
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na muko 2016-04-04
  - NOWY PROJEKT BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ współfinansowanie ze środków PEFRON 2016-04-01
  - DOMOWA REHABILITACJA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Szkolenie dla pracowników (fizjoterapeutów) 2016-03-31

  BAZA WIEDZY

  - Zakażenia w mukowiscydozie - wskazówki dla osób biorących udział w wydarzeniach PTWM 2016-08-25
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ- Program 2016-06-14
  - XVII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM POŁĄCZONE Z WYBORAMI WŁADZ PTWM 2016-04-04
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 2016-04-04
  - :) 2016-01-22
  - Infekcje wirusowe układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę 2015-10-29
  - Jak raczkujemy z dożylną antybiotykoterapią domową 2015-10-15
  - Indywidualny tryb nauczania 2015-10-07
  - Koncentratory tlenu stacjonarne w ramach NFZ 2015-05-06
  - Zespół uzależnienia od Internetu – epidemia XXI wieku? 2015-04-22