30.11.-1

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

KRYTERIA DO TRANSPLANTACJI SERCA, SERCA I PŁUC

Wskazania do transplantacji:

 • niewydolność krążenia,
 • niestabilna choroba wieńcowa bez możliwości pomostowania,
 • nawracające migotanie komór/ częstoskurcz komorowy,
 • frakcja wyrzutowa prawej komory EF< 20%,
 • zużycie tlenu < 14 ml/kg/min,
 • NYHA III lub IV.

 

Przeciwwskazania do przeszczepu serca:

 • czynny proces zapalny lub nowotworowy,
 • współistniejąca niewydolność wątroby i nerek,
 • uzależnienie alkoholowe, lekowe, choroby psychiczne,
 • wiek powyżej 65r.ż.,
 • BMI > 30.

 

KRYTERIA DO TRANSPLANTACJI PŁUC:

Kryteria ogólne

 • przewidywany okres przeżycia 18-24 miesiące,
 • ograniczona jakość i aktywność życia,
 • brak efektu po leczeniu zachowawczym,
 • wiek do 55 lat, gdy konieczny jest przeszczep obu płuc lub serca,
 • 60 lat gdy wskazaniem jest przeszczep pojedynczego płuca,
 • konieczność tlenoterapii w spoczynku.

 

Wskazania do przeszczepu jednego płuca:

 • Choroby restrykcyjne płuc:
  • zaawansowane samoistne zwłóknienie płuc,
  • sarkoidoza w fazie zwłóknienia,
  • pylice w fazie złóknienia,
  • inne restrykcyjne schorzenia płuc.
 • Choroby obturacyjne płuc:
  • zaawansowane postacie rozedmy płuc.
 • Choroby naczyń płucnyc:
  • pierwotne nadciśnienie płucne.

 

Wskazania do przeszczepu płuc:

 • Mukowiscydoza.
 • Rozstrzenie oskrzeli.


Wskazania do przeszczepu serca i płuc:

 • Pierwotne nadciśnienie płucne.
 • Zespół Eissenmengera.
 • Przewlekła zatorowość płucna nie kwalifikująca się do trombendarterektomii.

 

Pomocnicze kryteria czynnościowe kwalifikujące chorych do przeszczepu:

 • Spirometria po podaniu leku rozkurczowego: FEV1 < 30% nal.
 • Gazometria: hiperkapnia w spoczynku i/lub Pa02 < 55 mmHg

 

Przeciwwskazania do przeszczepu płuc:

 • uzależnienie od dużych dawek sterydów (> 20 mg/dobę Encortonu),
 • uzależnienie od respiratora,
 • frakcja wyrzutowa prawej komory < 20% (nie dotyczy przeszczepu serca i płuc),
 • współistniejąca niewydolność wątroby i nerek,
 • uzależnienie alkoholowe, lekowe, choroby psychiczne,

 

Chorzy spełniający powyższe kryteria mogą być przyjęci do Śląskiego Centrum Chorób Serca lub do Katedry i Kliniki Chorób Płuc UM. w Zabrzu celem kwalifikacji i przygotowania do zabiegu transplantacji serca, serca i płuc, pojedynczego płuca lub obu płuc w zależności od choroby podstawowej. Podczas pobytu planuje się wykonanie następujących badań: cewnikowanie prawego serca, testu zużycia tlenu, UKG serca, tomografii komputerowej, bronchoskopii z pobraniem materiału do analizy bakteriologicznej i cytologicznej, całodobowej pulsoksymetrii oraz badania czynnościowe układu oddechowego itp. Chorzy posiadający te badania wstępnie kwalifikowani w ośrodkach specjalistycznych chorób serca i płuc w kraju mogą prześć proces kwalifikacyjny na podstawie dokumentacji medycznej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Zgłoszenia pacjentów do przeszczepu serca i płuc dokonuje się poprzez wypełnienie przez lekarza prowadzącego i przesłanie do Biura Koordynacji Transplantacji serca ankiet. Karty potencjalnego biorcy serca i płuc, płuc.

 

TRYB KWALIFIKACJI DO PRZESZCZEPIENIA SERCA, PŁUC, SERCA I PŁUC

Zgłoszenia potencjalnych biorców serca i płuc w trybie planowym

Zgłoszenia pacjentów do przeszczepu serca dokonuje się poprzez wypełnienie przez lekarza prowadzącego i przesłanie do Biura Koordynacji Transplantacji Serca ankiet:

 • karty potencjalnego biorcy serca i płuc.

 

Pacjent zgłaszany jako potencjalny biorca powinien mieć wykonane następujące badania:

 • cewnikowanie prawego serca z potwierdzonym testem nieodwracalności nadciśnienia płucnego. Ważność badania 1 rok,
 • aktualne badanie UKG,
 • test zużycia tlenu,
 • odpis grupy krwi,
 • aktualny odpis badania HBs,
 • aktualny posiew z nosa i gardła na nosicielstwo gronkowca złocistego metycylinoopornego MRSA,

 

Zgłoszenia potencjalnych biorców płuc w trybie planowym

Zgłoszenia pacjentów do przeszczepu serca dokonuje się poprzez wypełnienie przez lekarza prowadzącego i przesłanie do Biura Koordynacji Transplantacji Serca ankiet:

 • karty potencjalnego biorcy płuc,

 

Pacjent zgłaszany jako potencjalny biorca powinien mieć wykonane następujące badania:

 • aktualną spirometrię,
 • aktualną gazometrię (bez i z tlenem)
 • aktualne badanie UKG,
 • test 6 min. chodu,
 • TK klatki piersiowej,
 • odpis grupy krwi,
 • aktualny odpis badania HBs,
 • aktualny posiew z nosa i gardła na nosicielstwo gronkowca złocistego metycylinoopornego MRSA,

 

Kwalifikacje pacjentów do transplantacji serca, serca i płuc odbywają się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu:

Kwalifikacja do przeszczepu serca, serca i płuc

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii U.M.
Oddział Transplantacyjny pod kierownictwem:
- dr n med. Michał Zakliczyński
Śląskie Centrum Chorób Serca ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze tel. 032/ 37-33-603, 37-33-683- oddział, fax. 032/ 273-26-82
- lek med. Anna Barańska – Kosakowska
- lek med. Karolina Lizak

I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii UM. pod kierownictwem:
Dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
Śląskie Centrum Chorób Serca ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze Tel. (032) 271-34-14;
Fax. (032) 27-76-92
E-mail: karzab@infomed.slam.katowice.pl
Kardiolodzy zajmujący się programem niewydolności krążenia:
- dr n med. Teresa Zielińska
- dr n med. Tomasz Kukulski
- dr n med. Marcin Świerad
- dr n med. Adam Solal
- dr n med. Agata Duszańska

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii U.M.
Pod kierownictwem:
Prof. dr hab. n med. Lech Poloński
Śląskie Centrum Chorób Serca Ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze Tel. (032) 273-23-16 fax. (032) 273-26-79
E-mail: scchs@infomed.slam.katowice.pl
Kardiolodzy zajmujący się programem niewydolności krążenia:
- dr n med. Jolanta Nowak
- dr n med. Piotr Rozentryt

W przypadku wskazań do transplantacji serca u dzieci, transplantacji serca i płuc - schyłkowe postacie wrodzonych wad serca, ocena kliniczna odbywa się:

Katedra i Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Sercai Kardiologii Dziecięcej.
Pod kierownictwem:
prof. dr hab.n.med. Jacka Białkowskiego
Śląskie Centrum Chorób Serca Ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze Tel.fax.(032) 271-34-01 tel. 37-33-669
Kardiolodzy:

- dr n med. Maria Frycz
- dr n.med. Beata Chodór
- dr n.med. Jarosław Rycaj

Kwalifikacja do przeszczepu pojedynczego płuca i obu płuc odbywa się we współpracy:

Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy,
kierowana przez prof.
prof. dr hab.n.med. Jerzego Kozielskiego
Tel (032) 271-56-08
(00) Fax. (032) 274-56-64
E-mail: ftpulmza@infomed.slam.katowice.pl

Zespół pulmonologów zajmujących się programem niewydolności oddechowej:

- prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski
- dr n med. Dariusz Jastrzębski 032/ 373-22-24

Nad organizacją kwalifikacji i transplantacji czuwa:

Biuro Koordynacji Transplantacji Serca tel. 032/ 37-33-694 tel.fax 032/ 37-33-722

Dla chorych po przeszczepie płuc został przygotowany specjalny podręcznik - Życie po transplantacji płuc, który podaje szereg informacji na temat przyjmowanych leków, ich skuteczności i działaniach ubocznych, sposobie samokontroli swojego organizmu, infekcjach, potencjalnemu odrzutowi, możliwych powikłaniach, a także o aktywności fizycznej po przeszczepie.

Zobacz także

Przeszczepy

Przeszczepienie płuc u dzieci

Bartosz Kubisa
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji, Katedra Chorób Płuc, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

29.10.2015
Przeszczepy

Przeszczepy płuc u chorych na mukowiscydozę z Polski

Od 17 stycznia 2006 do 29 marca 2009 roku dokonano w Wiedniu 11 przeszczepów płuc u chorych na mukowiscydozę z Polski, które zostały w całości sfinansowane przez naszych Wielkich Darczyńców – Anitę i Przemysława Sztuczkowskich. Dzięki ich wsparciu, po wstępnym opłaceniu kosztów leczenia, jeszcze jeden chory oczekuje na przeszczep płuc. Państwu Sztuczkowskim zawdzięczamy nie tylko opłacenie łącznie 12 przeszczepów płuc, ale również wysokich kosztów wizyt kontrolnych i leczenia powikłań potransplantacyjnych w Wiedniu.

30.11.-1
Przeszczepy

Nasze doświadczenia

Wiem, że ci którzy jadą do Wiednia na kwalifikację do przeszczepu przeżywają stres, zwielokrotniony nieznajomością miasta i strachem przed nieznanym, który niepotrzebnie paraliżuje.

30.11.-1
Przeszczepy

Akademicki Szpital Kliniczny w Wiedniu

Przedstawiamy aktualną listę badań wymaganych do przeszczepu przez Akademicki Szpital Kliniczny w Wiedniu.

30.11.-1
Przeszczepy

Historia jednego przeszczepu

Historia przeszczepu Marceliny
zapisana na łamach serwisu nowiny24
portalu regionalnego województwa podkarpackiego

30.11.-1
Przeszczepy

Za spełnione nadzieje...

O swoich perypetiach życiowych związanych z chorobą piszą Jola, Marcelina, Marta, Alina, Sandra, Iga, Małgosia, Jasiek, Piotrek, Paulina. Dołącza się też rodzina tak lubianego przez wszystkich Patryka, którego niestety nie ma już wśród nas. Przeżywali oni w swoim przedprzeszczepowym życiu wzloty i upadki, a te ostatnie wraz z postępem choroby stawały się coraz częstsze.

30.11.-1
Przeszczepy

Pierwszy przeszczep płuc w Polsce u chorego na mukowiscydozę - spełnienie marzeń czy sukces medialny

Mając jednak na uwadze realia rządzące polską służbą zdrowia, a w szczególności nękające ją kłopoty, zadać należy pytanie: Czy aby faktycznie ów pierwszy przeszczep płuc wykonany u chorego na mukowiscydozę w Polsce stanowi przełamanie kolejnej bariery w polskiej medycynie, czy może w rzeczywistości żadna bariera nie została pokonana, a ów przeszczep to li tylko sukces medialny i być może wstęp do jeszcze większych kłopotów wielu polskich chorych na mukowiscydozę w ich staraniach o przeszczep, a tym samym o uratowanie życia?

30.11.-1
Przeszczepy

Publikacje o przeszczepach z sieci

Artykuły medyczne o przeszczepach dostępne na stronach internetowych

30.11.-1
Przeszczepy

30.11.-1
Więcej o: Przeszczepy
 
 

  AKTUALNOŚCI

  - Poznańskie warsztaty dla rodziców chorych na mukowiscydozę 2018-02-09
  - Poznańskie Warsztaty dla Dietetyków 2018-02-09
  - Szachiści dla chorych na mukowiscydozę 2018-01-29
  - PARI na dobry początek z mukowiscydozą 2018-01-02
  - Życzenia 2017-12-22
  - Rozbudowa w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – powstanie nowoczesny oddział 2017-12-21
  - Konferencja Naukowa pn.: Mukowiscydoza - Rehabilitacja - Sport 2017-11-17
  - Sprawozdanie z warsztatów- 04.11.2017 Rzeszów 2017-11-13
  - Puromalt 2017-10-30
  - Podziękowania za ufundowanie lodówek 2017-10-02

  Szkolenie Falenty 2017

  - Program szkolenia w Falentach 2017-06-12
  - XVIII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM 2017-04-14

  KONFERENCJE, WARSZTATY (zapisy)

  - Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie 18.02 2017-02-06
  - Konferencja naukowa MUKOWISCYDOZA- DIAGNOZA I TERAPIA 2016-11-22
  - Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego 2016-05-06
  - Spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym 2016-04-21
  - 28.04. Mazowiecka Grupa Wsparcia 2016-04-18
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne i żywieniowe dla rodziców chorych na mukowiscydozę w Poznaniu 2016-04-18
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Drużyna Muko 2016-04-07
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na muko 2016-04-04
  - NOWY PROJEKT BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ współfinansowanie ze środków PEFRON 2016-04-01
  - DOMOWA REHABILITACJA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Szkolenie dla pracowników (fizjoterapeutów) 2016-03-31

  BAZA WIEDZY

  - Zakażenia w mukowiscydozie - wskazówki dla osób biorących udział w wydarzeniach PTWM 2016-08-25
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ- Program 2016-06-14
  - XVII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM POŁĄCZONE Z WYBORAMI WŁADZ PTWM 2016-04-04
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 2016-04-04
  - :) 2016-01-22
  - Infekcje wirusowe układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę 2015-10-29
  - Jak raczkujemy z dożylną antybiotykoterapią domową 2015-10-15
  - Indywidualny tryb nauczania 2015-10-07
  - Koncentratory tlenu stacjonarne w ramach NFZ 2015-05-06
  - Zespół uzależnienia od Internetu – epidemia XXI wieku? 2015-04-22