Kontakt dla prasy

Magdalena Czerwińska-Wyraz
Wiceprezes Zarządu
tel. +48 882 001 410
email: mwyraz@ptwm.org.pl


Higiena na co dzień

Rola pacjentów i ich opiekunów w zmniejszeniu ryzyka zakażenia szpitalnego

Pacjenci przebywający w  szpitalach na całym świecie – od najniższych szczebli do wysokospecjalistycznych klinik, akademii i  instytutów – narażeni są na zakażenia szpitalne. W  niniejszym artykule chciałabym przedstawić informacje dotyczące zakażeń szpitalnych, ich dróg przenoszenia, sposobów zapobiegania w postaci różnego typu izolacji, a także udziału samych pacjentów i  ich opiekunów w  ograniczaniu ryzyka zakażeń w trakcie hospitalizacji.

18.02.2015
Higiena na co dzień

Czy chorzy na mukowiscydozę mogą korzystać z basenów?

Chociaż regularne pływanie jest zalecane jako jeden z elementów rehabilitacji ruchowej u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną postacią mukowiscydozy , to nie ma wskazówek, z jakich zbiorników wodnych chory może bezpiecznie korzystać.

22.01.2015
Higiena na co dzień

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu medycznego

Różnego typu urządzenia stosowane do leczenia zmian w układzie oddechowym mogą stać się rezerwuarem patogennych bakterii. Nebulizatory, ustniki, maski, spejsery (komory inhalacyjne - ułatwiające podawanie leków wziewnych), urządzenia do fizjoterapii (Flutter, RC Cornet, Acapella, TheraPep, Pari-PEP System itd.) wymagają regularnego czyszczenia i dezynfekcji lub sterylizacji. Dotyczy to nie tylko warunków szpitalnych, ale również urządzeń wykorzystywanych w domu.

19.12.2014
Higiena na co dzień

Zakażenie Burkholderia cepacia w mukowiscydozie

Burkholderia cepacia jest istotnym patogenem w mukowiscydozie, od ponad dwudziestu lat coraz częściej izolowanym z plwociny chorych. Obecnie wiedza na temat tej bakterii jest dużo większa niż w roku 1984, kiedy po raz pierwszy została zidentyfikowana jako znaczący klinicznie patogen u pacjentów z mukowiscydozą. Pomimo to, że zazwyczaj dotyka tylko 5% do 10% osób chorych na CF, konsekwencje kolonizacji tym drobnoustrojem są nieprzewidywalne, z możliwością epidemicznego rozprzestrzeniania się . Medyczne konsekwencje obecności B. cepacia w drogach oddechowych powiązane są z gwałtownym pogorszeniem się funkcji płuc i wzrostem częstości hospitalizacji .

18.12.2014
Higiena na co dzień

Jak się zachować w szpitalu

Każdy chory na mukowiscydozę spędzi w swoim życiu dużo czasu w szpitalu. W pierwszym etapie życia są to najczęściej wizyty trwające krótko, często jednodniowe. Wraz z postępem choroby i pojawianiem się różnych problemów zdrowotnych pobyty w szpitalu staną się częstsze i dłuższe.

10.10.2014 | Andrzej Pogorzelski, Bożena Pustułka, Lidia Pawlik Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy