Kontakt dla prasy

Magdalena Czerwińska-Wyraz
Wiceprezes Zarządu
tel. +48 882 001 410
email: mwyraz@ptwm.org.pl


Aspekty psychologiczne i wychowawcze

Zespół uzależnienia od Internetu – epidemia XXI wieku?

Dostęp do Internetu, praktycznie nieograniczony, daje człowiekowi wielkie pole manewru dla rozwoju, przyjemności, komunikacji z całym światem. Na pierwszy rzut oka jest to wynalazek epokowy, dający olbrzymie możliwości samorealizacji. W  większości przypadków tak właśnie jest, gdyż dzięki Internetowi znajdujemy pracę, robimy przelewy bankowe, poznajemy nowych ludzi, poszerzamy swoją wiedzę, a wyjazd do Londynu czy Singapuru to kwestia jednego „kliknięcia”.

22.04.2015 | PTWM
Aspekty psychologiczne i wychowawcze

Diagnoza mukowiscydoza. Pierwszy rok choroby.

Diagnoza mukowiscydozy to jeden z największych ciosów, jakie mogą dosięgnąć rodzinę. Moment ten pozostaje w pamięci przez długie lata. Wielu rodziców, z którymi rozmawiam i którzy mają już starsze dzieci, opowiada o negatywnym odbiorze procesu diagnozy, kiedy często pozostawali osamotnieni z tą złą nowiną. Nie chodzi tutaj o fakt diagnozy, ale o to, jak ona została przekazana. 

12.02.2015
Aspekty psychologiczne i wychowawcze

Życie we dwoje – jak to jest, gdy jedna połówka jest chora na CF

W życiu każdej dojrzewającej osoby przychodzi taki czas, kiedy zaczyna się ona interesować płcią przeciwną. Pierwsze przyjaźnie czy też zauroczenia z czasem mogą przekształcić się w poważniejsze związki – taka kolej losu czeka wielu z nas. Doświadczenia związane z byciem w związku osoby chorej na mukowiscydozę teoretycznie niczym nie różnią się od doświadczeń osób zdrowych. 

Ale tak jak napisałem – tylko teoretycznie, bo w praktyce osoba chora musi zmierzyć się z kilkoma ważnymi kwestiami dotyczącymi tej problematyki, które postaram się omówić w dalszej części. 

09.02.2015 | Robert Hellfeier
Aspekty psychologiczne i wychowawcze

Dojrzewanie młodzieży z mukowiscydozą - trudny czas dla dzieci i rodziców

Okres dojrzewania jest to czas, w którym w życiu dziecka zachodzi bardzo wiele zmian, m.in. biologicznych, społecznych i psychologicznych. Jest to bardzo trudny moment dla dzieci, w których te przemiany następują, ale również (a nie wiadomo, czy nie bardziej) dla ich rodziców.

05.02.2015 | Urszula Borawska-Kowalczyk
Aspekty psychologiczne i wychowawcze

O mukowiscydozie w rozbitej rodzinie

Diagnoza mukowiscydozy jest dla rodziców dużym ciosem, a sama choroba najtrudniejszym egzaminem z funkcjonowania rodziny. Rodzice mo­gą czuć się winni, popaść w depresję, która często manifestuje się rezygnacją i wycofaniem. Mogą także wyprzeć pro­blem i udawać, że wszystko z dzieckiem jest w porządku.

09.10.2014 | Bartosz Orlicz Centrum Medyczne Karpacz SA
Aspekty psychologiczne i wychowawcze

Zdrowe dzieci wobec przewlekłej choroby rodzeństwa

Rzeczywistość chorób rzadkich, takich jak mukowiscydoza, czy innych chorób przewlekłych nie istnieje w izo­lacji od środowiska. Choroby przewle­kłe nie są wyłącznie doświadczane przez chorującego, ale przez całą jego rodzinę bądź środowisko osób bliskich. Związane ze stresem, nie stanowią tylko świata jednej osoby. Stres ten przeżywa tak samo członek rodziny chorego, jak i jego bliski przyjaciel. Przykładem może być pacjent, który - zdrowy somatycz­nie - doświadczał subiektywnie bólu nowotworowego takiego samego, jak jego chorujący na raka brat.

04.09.2014 | Bartosz Orlicz Centrum Medyczne Karpacz SA
Aspekty psychologiczne i wychowawcze

Nasze dziecko rozpoczyna edukację - jak skutecznie wspierać przekraczanie progu przedszkola i szkoły

W dobie społeczeństwa informacyjne­go, szerokiego dostępu do Internetu i środków masowego przekazu zmienia się postrzeganie funkcji szkoły i przed­szkola. I choć większość dorosłych (ro­dziców, nauczycieli) wie, co należałoby zmienić, decydenci odpowiadający za edukację naszych dzieci mają problem z podejmowaniem właściwych decyzji.

30.11.-1 | Lucyna Maksymowicz, Politechnika Koszalińska
Aspekty psychologiczne i wychowawcze

Indywidualny tryb nauczania

Czy uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem mogą brać udział w zajęciach dla klas?

W artykule przytoczono fragmenty komunikatu Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 21.XI.2014 r.

30.11.-1