Kontakt dla prasy

Magdalena Czerwińska-Wyraz
Wiceprezes Zarządu
tel. +48 882 001 410
email: mwyraz@ptwm.org.pl


Uprawnienia i dostępne formy pomocy

Koncentratory tlenu stacjonarne w ramach NFZ

Tlenoterapia polega na korzystaniu przez pacjenta z urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia elektryczne które „zagęszczają” tlen z powietrza.(1)

06.05.2015
Uprawnienia i dostępne formy pomocy

Subkonta dla podopiecznych

Subkonta to jedna z form pomocy, jaką oferuje swoim podopiecznym Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Dzięki temu są oni w stanie zbierać środki na leczenie, rehabilitację, poszerzanie swojej wiedzy o chorobie czy też aktywizację zawodową. Równocześnie darczyńcy zyskują gwarancję, że przekazywane przez nich środki trafiają do osób potrzebujących wsparcia, a ich wykorzystanie będzie zgodne z celami statutowymi, dla realizacji których organizacja została powołana.

23.10.2014
Uprawnienia i dostępne formy pomocy

Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych w 2014 roku

Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty, ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzie­lających świadczeń na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do stomatologa nie jest wymagane.

10.10.2014 | Ewa Kochanek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Uprawnienia i dostępne formy pomocy

Program Aktywny samorząd dla chorych na mukowiscydozę

Osoby niepełnosprawne wycho­wujące dzieci w wieku żłobkowym lub przedszkolnym powinien zaintereso­wać program „Aktywny samorząd” Mo­duł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, Ob­szar D - pomoc w utrzymaniu aktyw­ności zawodowej poprzez zapewnie­nie opieki dla osoby zależnej.

10.10.2014 | Ewa Kochanek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie