Kontakt dla prasy

Magdalena Czerwińska-Wyraz
Wiceprezes Zarządu
tel. +48 882 001 410
email: mwyraz@ptwm.org.pl


Codzienne życie z mukolinkiem

Zakażenia w mukowiscydozie - wskazówki dla osób biorących udział w wydarzeniach PTWM

 Poniższe wytyczne są zbiorem praktycznych rad dla osób z mukowiscydozą, w jaki sposób ograniczyć zagrożenie zarażenia się groźnymi bakteriami i chronić swoje zdrowie podczas imprez na świeżym powietrzu oraz wydarzeń w pomieszczeniach zamkniętych.

25.08.2016
Codzienne życie z mukolinkiem

Zapobieganie zakażeniom układu oddechowego - wpływ na jakość życia dzieci chorych na mukowiscydozę

Każdy z rodziców dziecka z mukowiscy dozą ma własne spojrzenie i koncepcję dotyczącą możliwości zakażenia się bakteriami (a  szczególnie Pseudomonas aeruginosa) ze środowiska, w  którym przebywa. Dotyczy to sposobu, w  jaki dochodzi do zakażenia, kiedy ono następuje i co oznacza kolonizacja w układzie oddechowym, a także, jakie codzienne środki ostrożności powinny być podejmowane, by się przed nimi uchronić.

22.04.2015 | PTWM
Codzienne życie z mukolinkiem

Samolot pasażerski a mukowiscydoza

Atmosfera składa się z kilku warstw otaczających wokół Ziemię. Najniższą z nich jest tzw. troposfera rozciągająca się od 
poziomu gruntu do wysokości około 9 000 m nad biegunami i do 8 000 m nad równikiem. Wraz ze wzrostem wysokości 
nad poziomem morza (n.p.m.) spada temperatura powietrza, przeciętnie o 1,0°C na każde 154 metry.

10.10.2014 | Andrzej Pogorzelski Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Z