Kontakt dla prasy

Magdalena Czerwińska-Wyraz
Wiceprezes Zarządu
tel. +48 882 001 410
email: mwyraz@ptwm.org.pl


Informacje o chorobie

Bóle brzucha u dzieci z mukowiscydozą

Przewlekłe bóle brzucha u dzieci stanowią częsty problem zarówno dla rodziców i opiekunów dziecka, jak i dla lekarzy. Nie zawsze udaje się ustalić ich przyczynę mimo przeprowadzenia szeregu specjalistycznych badań.

19.04.2015
Informacje o chorobie

Przeszczepy płuc - TAK, ale nie dla każdego

Pozytywne doświadczenia z przeszczepami płuc u chorych na mukowiscydozę z Polski zrodziły duże nadzieje na przedłużenie życia i poprawę jego jakości. Nie znaczy to jednak, że każdy chory, u którego dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia płuc, może otrzymać nowe narządy. Chorzy do transplantacji, ze względu na duże ryzyko samego zabiegu oraz ograniczoną liczbę narządów do przeszczepów, są dobierani bardzo starannie. 

18.02.2015 | Andrzej Pogorzelski
Informacje o chorobie

Objawy mukowiscydozy

Różnorodność objawów klinicznych, ich zmienne nasilenie, od łagodnych do bardzo ciężkich sprawia, że mukowiscydoza przebiega pod wieloma postaciami klinicznymi. Niejednokrotnie mukowiscydoza występuje w postaciach o nietypowym przebiegu jak sporadyczne infekcje dróg oddechowych, izolowana przewlekła infekcja zatokowa czy polipowatość błony śluzowej nosa.

12.02.2015
Informacje o chorobie

Czynniki wpływające na czas przeżycia chorych na mukowiscydozę

Współczesna historia badań nad mukowiscydozą datuje się od 1938 r., kiedy to Dorothy Anderson po raz pierwszy opisała zespół zmian chorobowych określany jako zwłóknienie torbielowate trzustki. Wtedy rozpoznanie takie równoważne było z rychłym wyrokiem śmierci.

05.02.2015 | Małgorzata Ozimek, Dorota Sands
Informacje o chorobie

Zaburzenia głosu i choroba refluksowa

Chrypka jest najczęstszym i najbardziej charakterystycznym objawem choroby krtani. Może towarzyszyć różnego rodzaju patologiom wpływającym na budowę i ruchomość fałdów głosowych, które odpowiedzialne są za powstawanie głosu. Przewlekłe zapalenie krtani można zdefiniować jako jeden lub więcej objawów takich jak: chrypka, pogorszenie głosu, nawracający lub stały ból gardła bez cech infekcji, uczucie spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła, kaszel bez obecności infekcji dróg oddechowych, zmniejszona tolerancja wysiłku głosowego, uporczywe i nieskuteczne odchrząkiwanie trwające dłużej niż 3 miesiące.

05.02.2015
Informacje o chorobie

Choroby nerek w mukowiscydozie

Nerki są narządem odpowiedzialnym za usuwanie produktów przemiany materii, regulację gospodarki wodnej, elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, a także produkcję erytropoetyny – hormonu stymulującego wytwarzanie krwinek czerwonych w szpiku. Prawidłowe działanie nerek jest możliwe dzięki bardzo dużemu przepływowi krwi, która ulega przefiltrowaniu w  kanalikach nerkowych.

03.02.2015 | Michał Ciszek
Informacje o chorobie

Zdrowe kości

Kości tworzą szkielet, który stanowi mechaniczną podporę naszego ciała. Niezmiernie ważne jest zatem, by były zdrowe i silne, gdyż oprócz tego, że pełnią one funkcję ochronną dla narządów wewnętrznych, są „bankiem minerałów”, z którego organizm czerpie najbardziej potrzebny wapń. W zależności od potrzeb fizjologicznych może go również odkładać. By lepiej to zrozumieć, powinniśmy poznać biologiczną strukturę i funkcję kości.

03.02.2015 | Piotr Prusak
Informacje o chorobie

Mieszanie roztworów do inhalacji

Osoby chore na mukowiscydozę, w zależności od zaawansowania choroby oskrzelowo-płucnej, mają od kilku nawet do kilkunastu inhalacji dziennie. Do tego dochodzą drenaże w różnej formie. Wszystkie te zabiegi są bardzo czasochłonne. Aby skrócić czas inhalacji, chorzy często mieszają różne leki przeznaczone do inhalacji. Nie zawsze można to robić.

03.02.2015
Informacje o chorobie

Jak rozpoznać i leczyć mukowiscydozę? Badania przesiewowe, objawy choroby.

Mukowiscydoza jest chorobą ogólnoustrojową, co oznacza, że procesem chorobowym dotkniętych jest wiele układów i narządów. Należy do schorzeń wrodzonych, uwarunkowanych genetycznie. Nie można się mukowiscydozą zarazić od innej osoby ani też nikogo nią zarazić. Informacja o tym, że choroba wystąpi, zapisana jest w materiale genetycznym człowieka (DNA), ale objawy mogą pojawić się w różnym wieku i mieć różne nasilenie.

24.01.2015 | Katarzyna Zybert, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Informacje o chorobie

Kaszel - podstawowe rodzaje i przyczyny

Przewlekły kaszel zawsze wymaga diagnostyki celem ustalenia jego podłoża. Pewne jego specyficzne cechy pozwalają nierzadko na ukierunkowanie podejrzeń, szczególnie w połączeniu z innymi objawami.

18.12.2014