18.12.2014

Kaszel - podstawowe rodzaje i przyczyny

Przewlekły kaszel zawsze wymaga diagnostyki celem ustalenia jego podłoża. Pewne jego specyficzne cechy pozwalają nierzadko na ukierunkowanie podejrzeń, szczególnie w połączeniu z innymi objawami.

Kaszel jest nieswoistym fizjologicznym odruchem obronnym, którego zadaniem jest oczyszczanie dróg oddechowych (wraz z transportem śluzowo-rzęskowym). Powstaje wskutek podrażnienia receptorów czuciowych, głównie szybko adaptujących receptorów i receptorów typu C. Największe ich nagromadzenie znajduje się proksymalnie - w krtani, tchawicy (zwłaszcza tylna ściana i ostroga główna) oraz w miejscach rozwidlenia oskrzeli. W mniejszej ilości są rozsiane w drogach oddechowych do oskrzelików końcowych włącznie, są także w opłucnej. Obecne są również poza układem oddechowym – w przeponie, osierdziu, otrzewnej ściennej, żołądku, przewodzie słuchowym i błonie bębenkowej. Kaszel stymulują bodźce endogenne lub egzogenne mechaniczne (np. ciało obce, nadmiar wydzieliny) lub chemiczne (w tym mediatory stanu zapalnego). Ośrodek kaszlu pozostaje pod pewnym wpływem kory, dzięki czemu jego intensywność może ulegać modulacji przez czynniki wolicjonalne. 

Polega na wykonaniu głębszego niż zwykle, krótkiego wdechu, po którym skurcz mięśni wydechowych z zamknięciem głośni na około 1/5 sekundy. Eksplozywny przepływ powietrza po otwarciu głośni, trwający około 0,5 s ma za zadanie usunięcie czynnika drażniącego receptory.

Ze względu na miejsce, w którym znajduje się przyczyna kaszlu, może być pochodzenia płucnego, pozapłucnego i centralnego (psychogenny). Choć kaszel jest najczęstszą manifestacją chorób układu oddechowego, może występować przy braku schorzeń układu oddechowego, a jego nieobecność ich nie wyklucza (jego czułość i swoistość nie są wysokie). Pojedyncze kaszlnięcia występują u dzieci zdrowych - około 10 w ciągu doby, w większości w dzień. 

Kaszel bywa dzielony na ostry (do 3 tygodni) i przewlekły (powyżej 8 tygodni) (kaszel utrzymujący się między 3 a 8 tygodni należy uznać za podostry). 

Najczęściej liczba epizodów kaszlu wzrasta w okresach ostrych zakażeń dróg oddechowych, których dziecko przechodzi kilka w ciągu roku. W przebiegu infekcji kaszel trwa zwykle 7 – 9 dni. Ustalenie przyczyny jest łatwe z racji współistnienia objawów ostrej infekcji wirusowej, które wykazują typową ewolucję. Kaszel o malejącym nasileniu może utrzymywać się do 3 tygodni (niekiedy nawet dłużej). 

Intensywny, długo utrzymujący się kaszel może być przyczyną powikłań, wśród których do najczęstszych należą bóle mięśni (ścian klatki piersiowej i brzucha, przepony), wybroczyny (dospojówkowe, podskórne), nudności i wymioty, przepuklina pachwinowa, refluks żołądkowo – przełykowy, nietrzymanie moczu.

Szacuje się, że kaszel nawrotowy dotyka do 40% populacji, a przewlekły, niezwiązany z ostrą infekcją ani świszczącym oddechem, około10% dzieci i młodzieży. Do najczęstszych przyczyn przewlekłego kaszlu u dzieci należą: poinfekcyjne zwiększenie reaktywności oskrzeli lub receptorów kaszlowych, zespół spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła, astma, refluks żołądkowo – przełykowy. Wśród infekcji prowadzących do przewlekłego kaszlu wymienić należy często powtarzające się zakażenia wirusowe górnych dróg oddech, przewlekłe zmiany zapalne nosogardła i zatok, niektóre zakażenia bakteryjne (krztusiec, Mycoplasma, Chlamydia, gruźlica). Stosunkowo rzadkimi przyczynami kaszlu przewlekłego są rozstrzenie oskrzeli, nie rozpoznane ciało obce w drzewie oskrzelowym, wady wrodzone, choroby śródmiąższowe płuc.

U małego dziecka kaszel, zwłaszcza przewlekły, sugeruje poszukiwanie przyczyny przede wszystkim wśród zaburzeń wrodzonych. Zwykle im wcześniej pojawi się kaszel, tym poważniejsza jego przyczyna. Przetoka przełykowo – tchawicza, wiotkość tchawicy i krtani, rozszczep krtani, wady naczyniowe (m.in. z uciskiem na tchawicę) ujawniają się zwykle w pierwszych tygodniach życia. Z upływem czasu prawdopodobieństwo wad wrodzonych maleje na rzecz przyczyn nabytych. U niektórych dzieci odpowiednikiem kaszlu jest pochrząkiwanie.

Najczęściej spotykane przyczyny kaszlu przewlekłego:
Tabela I

Pewne specyficzne cechy kaszlu pozwalają nierzadko na ukierunkowanie podejrzeń. Podstawowe cechy różnicujące to:

  • charakter kaszlu (suchy/wilgotny, "szczekający", krtaniowy, duszący, "metaliczny", pokasływanie etc.),
  • w przypadku kaszlu wilgotnego: rodzaj i ilość wydzieliny
  • intensywność (czas utrzymywania się kaszlu, napadowość, częstość i długość napadu, okoliczności występowania, sezonowość dobowa i roczna)
  • związek z innymi objawami (np. chrypka, duszność, sinica, ból opłucnowy, cuchnący oddech, podwyższona temperatura, palce pałeczkowate itd.).

Kaszel suchy (nieproduktywny) w postaci krótkich kaszlnięć, bez odkrztuszania występuje najczęściej na początku infekcji układu oddechowego (różnych pięter – w tym także zapalenia opłucnej), we wczesnym okresie napadu astmy. Przewlekły suchy kaszel często sprawia trudności diagnostyczne. Najczęstsze przyczyny to astma, zespół ściekania wydzieliny i refluks żołądkowo – przełykowy. Jedną z przyczyn przewlekłego suchego kaszlu może być obniżenie progu wrażliwości receptorów czuciowych, np., w następstwie przebytej infekcji (np. krztuścowej lub mycoplazmatycznej).

Kaszel krtaniowy („szczekający”) - częstą przyczyną jego nagłego wystąpienia w godzinach nocnych u dzieci w wieku przedszkolnym jest podgłośniowe zapalenie krtani. Przyczyny przewlekle utrzymującego się kaszlu o takim brzmieniu to wady rozwojowe i torbiele krtani, ciało obce. Niekiedy towarzyszy temu świst wdechowy (stridor), świadczący o zwężeniu drogi przepływu powietrza na wysokości krtani.

Kaszel tchawiczy ma charakterystyczne, dwutonowe brzmienie, określane czasem jako „metaliczne” lub „beczkowate”. U niemowląt nierzadką przyczyną jest wiotkość tchawicy / krtani. Objawami towarzyszącymi mogą być trudności w karmieniu, zależność nasilenia kaszlu i chrapliwego oddechu od pozycji ciała. Inne przyczyny to stan zapalny, obecność ciała obcego w tchawicy. Charakterystyczne brzmienie pojawiającego się wyłącznie przy infekcjach kaszlu może być spowodowane obecnością nadmiernie szerokiej części błoniastej tchawicy.

Suchy kaszel szczekający, krtaniowy lub tchawiczy („foczy”) u nastolatka może mieć podłoże psychogenne lub nawykowe. Często zaczyna się po przebyciu infekcji dróg oddechowych, ale utrzymuje przewlekle po ustąpieniu innych cech zakażenia. Ulega nasileniu w okresie stresu lub koncentracji uwagi otoczenia na dziecku, a zanika podczas snu lub skupienia uwagi dziecka. Pozorna łatwość rozpoznania skomplikowana jest przez fakt, że ostateczne rozpoznanie wymaga wykluczenia innych możliwych przyczyn dolegliwości. Leczenie może być trudne i zwykle wymaga współpracy z psychologiem.

Kaszel produktywny (mokry, wilgotny) - najczęściej obserwuje się go w przebiegu infekcji (krótkoczasowo!). Należy podkreślić, że przewlekłe odkrztuszanie, zwłaszcza ropnej wydzieliny wymaga diagnostyki i nie jest typowe dla astmy! Przemawia za obecnością patologii w obrębie oskrzeli lub miąższu płuc (najczęściej rozstrzenie oskrzeli).

Kaszel po położeniu do łóżka wiąże się zwykle z nadmiarem wydzieliny w okolicy nosogardła, spływającym z okolicy zmienionych zapalnie zatok lub migdałka gardłowego (ang.postnasal drip syndrom). Spływająca wydzielina (często widoczna podczas badania na tylnej ścianie gardła) jest przyczyną mechanicznego drażnienia receptorów gardła i krtani, a proces zapalny zwiększa ich wrażliwość. Oprócz kaszlu u dzieci tych często obserwuje się połykanie wydzieliny lub chrapanie. Nierzadko towarzyszą temu objawy zwiększonej reaktywności oskrzeli, jak nasilenie kaszlu po wysiłku, ekspozycji na bodźce drażniące.
Inna przyczyną kaszlu nocnego może być refluks żołądkowo przełykowy, związany ze zmniejszeniem napięcia zwieracza przełyku. Dochodzi do pobudzania receptorów przez zarzucaną wstecznie treść pokarmową. Kaszel nasila się po zmianie pozycji, przejedzeniu, podczas płaczu lub śmiechu. Często towarzyszy mu chrypka, odbijania.

Nocny kaszel może być pierwszym objawem astmy u małego dziecka (zwłaszcza występujący w środku nocy lub nad ranem). Inne przyczyny to zespół ściekania wydzieliny, refluks żołądkowo - przełykowy. Może się także utrzymywać po niektórych infekcjach (np. Mycoplasma, Chlamydia, krztusiec). Rzadkimi przyczyną kaszlu nocnego u dzieci jest niewydolność krążenia, zespoły aspiracji, choroby śródmiąższowe lub przewlekłe choroby oskrzeli .

Kaszel poranny jest zwykle wilgotny, wynika z odkrztuszania nagromadzonej przez noc produkowanej w nadmiarze wydzieliny, związanej z obecnością stanu zapalnego w obrębie górnych lub dolnych dróg oddechowych. Najczęściej ma postać procesu ostrego (jak przebiegu zapalenia oskrzeli czy zatok), rzadziej przewlekłego, jak w przebiegu np. rozstrzeni oskrzeli.
Suchy poranny kaszel może pojawiać się w przebiegu astmy. Zwykle towarzyszy mu spadek PEFR.

Kaszel pojawiający się napadowo po ekspozycji na nieswoiste czynniki drażniące (zimne powietrze, wysiłek, hiperwentylacja, zanieczyszczenia powietrza, itp.) przemawia za nasileniem reaktywności oskrzeli, zwykle w przebiegu astmy. Może się łączyć z występowaniem wheezingu. Nierzadko towarzyszy temu sezonowość roczna, wynikająca z okresowo większej ekspozycji na czynniki swoiste (np. roztocze – jesień, pyłki – wiosna).
Napadowo występujący, intensywny kaszel pojawiający się bez uchwytnej przyczyny i kończący niekiedy wymiotami występuje w przebiegu krztuśca, mukowiscydozy, po inhalacji ciała obcego, ale może też wystąpić w trakcie napadu astmy.

Suchy kaszel powysiłkowy jest konsekwencją nadreaktywności oskrzeli i pobudzenia receptorów przez hiperwentylację (zwłaszcza suchym, zimnym powietrzem). Często przejściowo występuje po przebyciu infekcji dróg oddechowych.

Z wilgotnym kaszlem powysiłkowym spotykamy się u dzieci z zaleganiem wydzieliny, która ulega mobilizacji w następstwie ruchu i hiperwentylacji.

Kaszel występujący podczas picia lub jedzenia sugeruje przyczynę mającą związek z przewodem pokarmowym. Występuje u dzieci z przetoką tchawiczo – przełykową, przepukliną rozworu przełykowego, niektórymi wadami krtani (np. rozszczep) zwężeniem tchawicy (przez np. ucisk pierścienia naczyniowego) i w zespołach aspiracyjnych.

Przewlekły kaszel zawsze wymaga diagnostyki celem ustalenia jego podłoża (i optymalnego leczenia). O ile wywiad i badanie lekarskie nie ukierunkowują postępowania, niezbędne są zdjęcie radiologiczne płuc, badanie czynnościowe (ewentualnie z próba odwracalności), testy skórne i badanie laryngologiczne. Zakres dalszych badań uzależniony jest od podejrzenia klinicznego. Wśród najczęściej przydatnych wymienić należy wskaźniki stanu zapalnego (OB, leukocytoza, CRP), badanie plwociny (posiew, cytologia), stężenie chloru w pocie, wskaźniki serologiczne (przeciwciała dla krztuśca, infekcji atypowych), odczyn tuberkulinowy, badania ruchomości rzęsek, monitorowanie PEFR, test nadreaktywności oskrzeli, pH-metrię przełyku, tomografię płuc i zatok, fiberobronchoskopię. Choć badanie endoskopowe tylko sporadycznie pozwala na ustalenie przyczyny przewlekłego kaszlu (u ~5% dzieci), pozwala na pobranie materiału istotnego zwłaszcza przy podejrzeniu rzadszych przyczyn przewlekłego kaszlu (wydzielina, BAL, biopsja śluzówki).

 

Komentarze KOMENTARZE
Zapraszamy też do dyskusji na Facebooku

    Mój synek niedawno miał bardzo długo paskudny kaszel, który
strasznie go męczył. Już myślałam, że to zapalenie oskrzeli
i będzie musiał brać antybotyk, ale trafiliśmy do bardzo
dobrego pediatry, który najpierw kazał jeszcze podawać
przeciwzapalny syrop fosidal. I obyło się bez antybiotyków,
bo syrop zadziałał.

~amanda Data: 2015-10-13.

    W przypadku długotrwałego kaszlu czy innych problemów z
układem oddechowym warto pomyśleć o inhalacji. Domowy
inhalator to obecnie niewielki wydatek, a przydaje się w
różnych problemach. Nowsze inhalatory jak inhalator pro
sanity mogą być używane zarówno przez dorosłych jak i
dzieci, więc przyda się w każdym domu.

~Aneta Data: 2015-11-02.

    Nie ma nic gorszego niż przewlekły kaszel. U moich dzieci
często jako pierwszy objaw przeziębienia pojawia się
kaszel, więc nie czekam na rozwój sytuacji i od razu im
podaję Ulgrip junior, który jest oparty na naturalnych
składnikach. Infekcja mija szybko, bez żadnych późniejszych
komplikacji.

~Gosia Data: 2015-11-04.

    Mój syn bardzo często przy chorobie ma kaszel nasilony w
nocy. Pediatra nam poleciła syrop Dicotuss Baby i jest
świetny. Można podawać go właśnie w nocy przez co dziecko
tak się nie męczy i może spokojnie zasnąć. Dużą zaletą jest
to że działa zarówno przy suchym jak i mokrym kaszlu.

~Teresa Data: 2015-11-14.

    Witam mam pytanie poniewaz mój 3 letni syn od ponad roku ma
ciągle przrewlekły kaszel wszyscy zganiają na astmę ale juz
raz zawiedliśmy sie na lekarzch, miał pneumocyste którą
wykrylismy sami na własną rękę. Na chile obecną raz w
miesiącu czasem dwa mamy antybiotyki ktore pomagją tylko na
chwilę jesteśmy na inhalacji pulmicortem 500 dwa razy
dziennie do tego atrovent plus montelukast ale kaszel nadal
jest. Patrząc gołym okiem jest pogodnym chłopcem a kaszel
jest napadowy raz sie nasila az dochodzi do wymiotów.
Jesteśmy pod ścianą i nie wiemy jak mu pomóc. Jeśli ktoś z
was przechpodził podobnę rzeczy prosimy o radę jak możemy
pomóc naszemu dziecku.

~Angelika Data: 2015-11-28.

    Angeliko to refluks,mam to samo z drugim
synem,pozdrawiam

~Matka Data: 2015-12-02.

    Matka czy mogę się jakoś z Tobą
skontaktować?

~Karola Data: 2015-12-12.

    Angeliko,nie jesteś sama z takim problemem.Mój syn kaszle
już ponad rok,zaczęło się wraz z pójściem do
przedszkola.Podejrzewano astmę,dostawał sterydy,ale poprawa
była chwilowa.Obecnie jest po spirometrii,która astmę
wykluczyła.Laryngolog sugeruje refluks.Zrobiliśmy synowi
badanie IgA i niestety jest znacznie poniżej normy co
świadczy o niedoborze odporności.Jestem załamana i powoli
nie mam już siły walczyć.

~domi264 Data: 2015-12-18.

    moja córka kaszlała za każdym razem gdy sie położyła, aż do
wymiotów - odrobaczyliśmy ją. Kaszel ustąpił. To nie musi
byc to ale na pewno nie zaszkodzi, a pomóc może

~mama80 Data: 2015-12-21.

    Moja 7 letnia córka kasłała co noc, kaszel trwał kilkanaście minut. Pulmonolog bez badań stwierdził astmę i zalecił sterydy wziewne ale nie podaliśmy. Zastosowaliśmy wit.C w proszku, 3-5 g/dobę przez pierwsze 3 dni i inhalację solanką jodowo-bromową dr. Zabłockiej, 3 x dziennie, 1 L koszt ok 10 zł. Później wit.C 1g/dobę i 2 x inhalacja. Kaszel ustał po 5 dniach i nie powtórzył się przez całe lato, teraz znowu wrócił.. powtarzamy kurację oraz odstawiliśmy słodycze a ostatni posiłek podajemy 2 godz. przed snem. Podejrzewamy refluks albo pasożyty.
~waldemar Data: 2015-12-25.

    Za dnia kaszel jeszcze tak bardzo nie przeszkadza, ale nocą
jest ciężko, bo większości syropów nie można podawać. Na
szczęście Dicotuss można przez całą dobę stosować

~pavla Data: 2015-12-31.

    Wy w komentarzach same reklamy syropków wrzucacie. I po co?
Przecież nie pomoże taki fosidal ,ulgrip czy inhalator na
kaszel przy astmie czy refluksie. Sio reklamy

~jj Data: 2016-01-05.

    Angeliko radziłabym zrobić test na gluten ponieważ mój syn
ma 3 latka i w ciągu dwóch lat non stop kaszlał i też
podejrzenie było refluks ,miał słabą odporność, mało na
wadze przybywał aż w końcu SAMA zrobiłam testy alergiczne
pokarmowe oczywiście płatne ale co się nie zrobi dla
malucha by nie cierpiał.Jest teraz od miesiąca na
produktach bezglutenowej i nie kaszle nawet jest trochę
cięższy

~Beata. Data: 2016-01-07.

    Leczę się domowymi sposobami i mi nic nie pomagają może na
trochę i proszę was o domowe sposoby ja nie chodzę do lekarza
kaszel mnie męczy od 3 tygodni i nie mogę się wyzdrowieć ja
już wszystkiego brałam i ja mam jeszcze gorączkę i to 38,9 i
tak jest od dłuższego czasu

Pozdrawiam was
;-) :-(

~Kasia.1234;) Data: 2016-01-08.

    Do Kasia1234 może to gruźlica?
~Maria Data: 2016-01-13.

    Moja corka od roku kaszle na poczatku bylo
to zwiazane z katarem ale od listopada
meczy ja kaszel i to taki duszacy az do
wymiotow zwlaszcza jak jest suche
powietrze zauwazylam ale on pojawia bez
przyczyny i trwa roznie ostatnio jedna noc
podalam junior angin i cherbapekt i
przeszlo.Nie wiem co mam robic?

~Ilona Data: 2016-01-29.

    moja corka ma kaszel ale tylko z rana.jak miała 3 latka to miała badanie na alergie i nic nie wyszlo.jak zachorowala to miała kaszel katar zapalenie gardla lekarz powiedział ze jej kaszel sam przejdzie i przeszedł dopiero po 2 miesiącach a teraz na nowo to samo .zaczea chodzicdo przedszkola 3 tygodnie w domu bo znowu kaszel był katar zpalenie gardla ,wszystko przeszlo i znowu ten kaszel suchy i tylko z rana później przechodzi.zmienilam już kołdry ,zamykam kaloryfer na noc,wieszam mokry recznik a dzieckonadal z rana kaszle jz ni wiem co może być przyczyna.prosze o jakas rade
~edzia Data: 2016-03-02.

    Myśmy przetestowali nowy syrop i naprawdę jesteśmy bardzo
zadowolenie bo kaszel minął i dziecko już się tak nie
męczy. Żałuje, że wcześniej nie podaliśmy fosidalu.
Pierwsze trzy dni kaszel był suchy a później zaczął się
mokry, który był naprawdę męczący. Ja nie wiem skąd się
biora te wszystkie wirusy.

~Nikki Data: 2016-03-09.

    Ja też z synem mam wiele syropów za sobą. Najlepszy okazał
sie ziołowy Dicotuss. W składzie oprócz prawoślazu ma miód
który nawilża śluzówkę. Działa u nas na każdy rodzaj
kaszlu.

~kitka Data: 2016-05-03.

    witam mam 41 lat i tez borykam sie z kaszlem od ok 8 lat wykonywalem badania rtg pluc wszystko ok ,spirometria 100%,podejrzenia padly na reflux nalykalem sie antybiotyków i nic dalej to samo juz nie wiem co jest grane dodam tylko ze uporczywy kaszel tylko rano trwający ok 5 min.w ciagu dnia co jakis czas, a jak sie poloze to zapominam o kaszlu.
~stiopa Data: 2016-05-23.

    Czasem astma może być wynikiem nieleczonej alergii.
Przynajmniej u nas tak było, dopiero po zastosowaniu diety
eliminacyjnej oraz odpowiednich dawkach leków organizm
dziecka wrócił do normy. W tej chwili kaszel świadczy o
infekcji i w zupełności starcza podanie syropu nikki, który
szybko eliminuje stan zapalny. Najważniejsze jest
odpowiednie rozpoznanie i przyczyna kaszlu. Co innego
podaje się na kaszel astmatyczny lub alergiczny a co innego
w przypadku choroby.

~Kaśka Data: 2016-06-19.

    Niech mi ktoś doradzić mój syn ma napadowy suchy kaszel. Do
tej pory lekarze mówili że powodem jest ropny trzeci migdał.
Dwa miesiące temu miał usunięty migdał i jest bez zmian. Jest
też alergikiem. Jakie leki są skuteczne na kaszel alergiczny
bo nie trafiłam jeszcze na lekarza który mógłby mi pomóc.

~Justyna Data: 2016-06-30.

    Ja niedawno tak się przeziębiłam, że przez kilka tygodni nie
mogłam kaszlu się pozbyć. Dopiero jak zaczęłam brać syrop fosidal,
który jest przeciwzapalny, więc nie ogranicza się wyłącznie do
maskowania objawów, ale leczy, to kaszel odpuścił

~unna Data: 2016-07-20.

    Amando , Moj syn ma chroniczne zapełnienia
oskrzeli odkąd skończył 6 miesięcy czyli
już ponad 2 Lata nigdy na zapalenie
oskrzeli nie dostaliśmy antybiotyku !!!
Zapalenie oskrzeli wywołane jest przez
wirus i antybiotyk nic tu nie pomoże !!!
Warto zakupić inhalator :-)

~Ania Data: 2016-08-18.

    Większość infekcji spowodowana jest takimi czynnikami jak :
1) nadmiar śluzu ,który tworzy sie przez nabiał ,słodycze i banany
Odstawić całkowicie nabiał - gwarantowana poprawa
2) słodycze w mniejszych ilościach,do picia ziółka
(rumianek,pokrzywa,melisa)
3) pieczywo jeśli juz to razowe,żytnie, nie białe bułki!!
4) pasożyty - lamblie lub glista
5) stresujące sytuacje
Jeszcze wiele innych,ale te są podstawowe.
Wystarczy przeanalizować co dziecko jadło ostatni miesiąc,czego za
dużo,co piło,czy były stresujące sytuacje... Odpowiedz nasunie sie sama

~Alex Data: 2016-08-29.

    Moje dziecko ciągle choruje i za każdym razem ma kaszel.
Najgorszy jest ten w nocy gdy nie daje mu spać. Nie chce
faszerować go chemią, dlatego w takich sytuacjach daje mu
Dicotuss baby na bazie prawoślazu. Bardzo fajne jest to, że
można podawać go w nocy i działa na każdy rodzaj kaszlu.

~Ewelina Data: 2016-09-07.

    Też mam problem z kaszlem u dziecka.
Budzi się rano i jest seria kaszlu
najpierw sucho potem wilgotno, w ciągu
dnia też naprzemiennie. Na podstawie
np.dnia dzisiejszego do południa
raczej mokro teraz suchy takie
pokaslywanie. Przebudza go w nocy
kaszel i męczy przez nawet 1/2
godziny. Najczęściej między 24 a 2.
Już nie wiem co mu podawać.

~ Data: 2016-11-26.

    Witam. Moja córcia ma 3 latka i od września poszła do przedszkola. No i ciągle choruje a kaszel jest najgorszy i to właśnie ten nocny aż się dusi. Kupiłam nebulizator i robimy inhalacje solą fizjologiczną. Kupiłam też aspirator ten do odkurzacza bo ze smarkaniem też mamy problem no i nic. Ciągle ten okropny kaszel. Ciągle leki wziewy itp.Już nie wiemy o co chodzi. Acha i jesteśmy w trakcie odrobaczania vermoxem wszyscy. Wcześniej ktoś pisał żeby odstawić słodycze i nabiał ale i to u nas nie poskutkowało. Macie jakieś pomysły jak pomóc???? Pozdrawiam.
~Ewcia77 Data: 2016-12-21.

    Mnie też męczył długo suchy kaszel co
chwile syropy tabletki a z dnia na dzień
coraz gorzej. Wkoncu trafiłam na lekarza
który zdiagnozowal zapomniana już chorobę
krztusiec. Niestety ta choroba bardzo
długo się ciagnie-warto poczytać o niej.

~Pysiaczek Data: 2016-12-31.

    Mój syn ma 5 lat.Kaszlał cały czas robione miał wyniki i
nic nie wykazało-aż natrafiłam na lekarza który wspomniał o
sprawdzeniu wilgotności w pomieszczeniu w którym przebywa
dziecko. Więc kupiłam HYDROMETR do pomiaru i okazało się że
wilgotność była 28 to jest o wiele za mało,powinno być 40-
70. Kupiłam nawilżacz, od pażdziernika DZIECKO nie choruje
nie ma uporczywego duszącego kaszlu.

~Beata Data: 2017-01-19.

    Moja córka ma takie kaszle od malej to juz 7lat takie napady kaszlu suchego ,mokry a zarowno te świsty ktore czesto wystepója u niej ,czy ktos cos wie na temat jakiego lekarza udac sie jak cos poprosze o jakies wiadomosci na prv arielrzetecki@wp.pl

~spioch2010 Data: 2017-01-22.

    Nasze dziecko jest alergikiem i tak naprawdę większość
sytuacji, kiedy kaszle ma podłoże alergiczne. Z reguły
wystarcza podawanie leku w syropie, skonsultowanego z
alergologiem. W przypadku mokrego kaszlu infekcyjnego
podajemy fosidal, ze względu na szybkie działanie
przeciwzapalne.

~irys Data: 2017-02-23.

    U nas na szczęście się okazało, że to nie alergia, ale
córka dość często ma kaszel, daje jej bobolen bo osłania
gardło i hamuje kaszel, u nas się świetnie sprawdza,
szczególnie na kaszel nocny, daję dawkę przed snem jak mamy
trudniejszy okres i dziecko się wysypia.

~anastazja Data: 2017-03-07.

    Czytając powyższe komentarze mogę doradzić jedną rzecz tzn. inhalacje nebulizatorem z soli fizjologicznej ale nie taką krótką tzn kiedy moją córkę (4,5r) kaszle w nocy nieustannie to inhaluję ją 2 godziny zużywam 20 mil. soli 0,9% i to pomaga kaszel się wycisza - tak robili w szpitalu - kiedy już w domu sobie nie radzę i nafaszeuję ją encortonem, pulmicortem. Kaszel mamy od roku, zaliczyliśmy Rabkę celem diagnostyki wyszła mycoplazma jest już przeleczona a kaszel nadal został
~Kasia-1983 Data: 2017-06-10.

    Kaszel zaczął męczyć synka jeszcze przed weekendem i żadne
syropy nie bardzo pomagały. A dziś się okazało, że trzeba
szybko stan zapalny zahamować i lekarz mu przepisał inhalacje
sterydowym benodilem. Już po pierwszej kaszel wyraźnie zelżał

~olinka Data: 2017-06-12.

    Substancje pomocnicze w Fosidalu spowoduja
wiecej szkody niz pożytku z tego
Fenspirydu polecam Inne produkty z
Fenspirydem

~Mamusia Data: 2017-11-29.Twoje imię lub nick 
Twój komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu ptwm.org.pl zastrzega możliwość usuwania lub edycji komentarzy reklamowych, obraźliwych, szkalujących i naruszających ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. Komentarze publikowane są po akceptacji moderatora.

Zobacz także


2018-01-02
   

PARI na dobry początek z mukowiscydoząIndywidualne warsztaty inhalacyjne i fizjoterapeutyczne dla nowozdiagnozowanych chorych na mukowiscydozę. W partnerstwie z firmą PARI zapraszamy do udziału w projekcie indywidualnych warsztatów inhalacyjnych i fizjoterapeutycznych dla nowozdiagnozowanych chorych na ... czytaj całość
  

2017-12-22
   

Życzenia... czytaj całość
  

2017-12-21
   

Rozbudowa w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – powstanie nowoczesny oddziałZ ostatniej chwili   Rozbudowa w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – powstanie nowoczesny oddział dla dorosłych chorych na mukowiscydozę   Projekt „PROPULMO - poprawa kompleksowości i jakości leczenia pacjentów ze schorzeniami układu ... czytaj całość
  

2017-11-17
   

Konferencja Naukowa pn.: Mukowiscydoza - Rehabilitacja - SportInstytut Nauk o Zdrowiu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (PPWSZ) oraz Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą (PTWM) zapraszają na Konferencję Naukową pn.: Mukowiscydoza - Rehabilitacja - Sport. To już druga konferencja organizowana w ramach współpracy ... czytaj całość
  

2017-11-13
   

Sprawozdanie z warsztatów- 04.11.2017 Rzeszów4 listopada 2017 r. w budynku RORE- Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Rzeszowie odbyły się kolejne warsztaty na temat "Najnowsze trendy w światowej fizjoterapii" zorganizowane przez Podkarpacką Grupę Wsparcia przy współpracy z PTWM w Rabce ... czytaj całość
  
Więcej: Informacje o chorobie

 
 

  AKTUALNOŚCI

  - PARI na dobry początek z mukowiscydozą 2018-01-02
  - Życzenia 2017-12-22
  - Rozbudowa w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – powstanie nowoczesny oddział 2017-12-21
  - Konferencja Naukowa pn.: Mukowiscydoza - Rehabilitacja - Sport 2017-11-17
  - Sprawozdanie z warsztatów- 04.11.2017 Rzeszów 2017-11-13
  - Puromalt 2017-10-30
  - Podziękowania za ufundowanie lodówek 2017-10-02
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne ,,Najnowsze trendy w światowej fizjoterapii 2017-09-27
  - Rok szkolny 2017-09-01
  - Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę - przedłużenie terminu rekrutacji uczestników projek 2017-08-21

  Szkolenie Falenty 2017

  - Program szkolenia w Falentach 2017-06-12
  - XVIII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM 2017-04-14

  KONFERENCJE, WARSZTATY (zapisy)

  - Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie 18.02 2017-02-06
  - Konferencja naukowa MUKOWISCYDOZA- DIAGNOZA I TERAPIA 2016-11-22
  - Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego 2016-05-06
  - Spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym 2016-04-21
  - 28.04. Mazowiecka Grupa Wsparcia 2016-04-18
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne i żywieniowe dla rodziców chorych na mukowiscydozę w Poznaniu 2016-04-18
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Drużyna Muko 2016-04-07
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na muko 2016-04-04
  - NOWY PROJEKT BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ współfinansowanie ze środków PEFRON 2016-04-01
  - DOMOWA REHABILITACJA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Szkolenie dla pracowników (fizjoterapeutów) 2016-03-31

  BAZA WIEDZY

  - Zakażenia w mukowiscydozie - wskazówki dla osób biorących udział w wydarzeniach PTWM 2016-08-25
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ- Program 2016-06-14
  - XVII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM POŁĄCZONE Z WYBORAMI WŁADZ PTWM 2016-04-04
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 2016-04-04
  - :) 2016-01-22
  - Infekcje wirusowe układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę 2015-10-29
  - Jak raczkujemy z dożylną antybiotykoterapią domową 2015-10-15
  - Indywidualny tryb nauczania 2015-10-07
  - Koncentratory tlenu stacjonarne w ramach NFZ 2015-05-06
  - Zespół uzależnienia od Internetu – epidemia XXI wieku? 2015-04-22