Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą od 2010 r. realizuje projekty z zakresu domowej rehabilitacji chorych na mukowiscydozę. Dziś, po 5 latach, wiemy, że jest to jeden z naszych najcenniejszych programów pomocowych – w ciągu tych 5 lat wielu osobom udało się zmobilizować do systematycznej rehabilitacji, a w efekcie zredukować częstość zaostrzeń, kilka osób dotrwało do przeszczepu płuc, wielu udało się przedłużyć życie i poprawić jego jakość. Obecnie łącznie we wszystkich projektach wsparciem objętych jest 147 osób. Cieszy nas to, że pomoc dla chorych jest regularna, systemowa, ale również to, że w ramach projektów wykształciliśmy i rozwijamy kompetencje u ponad 50 fizjoterapeutów w różnych miejscach Polski. 
Dlaczego domowa rehabilitacja? 
Niestety, zarówno parę lat temu, jak i dziś w polskim systemie opieki zdrowotnej nie ma odpowiednich rozwiązań, które pozwalałyby na finansowanie domowej rehabilitacji ze środków NFZ. Zapisy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie odnoszą się wyłącznie do rehabilitacji stacjonarnej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii ( Subterraneoterapia to dziedzina wiedzy zajmująca się wykorzystaniem właściwości terapeutycznych atmosfery przestrzeni podziemnych. U źródeł rozwoju tej gałęzi wiedzy leży powstanie w 1958 roku w Wieliczce w podziemnych komorach solnych ośrodka leczącego głównie schorzenia układu oddechowego (źródło: Wikipedia).).
Rehabilitacja domowa świadczona jest wyłącznie dla pacjentów, którzy nie mogą się poruszać i chorzy na mukowiscydozę nie mają do niej dostępu. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wdrożeniem kompleksowej opieki ambulatoryjnej, w ramach której możliwe będą regularne konsultacje fizjoterapeutyczne w ramach poradni leczenia mukowiscydozy.  jednak na dzień dzisiejszy w systemie opieki zdrowotnej również nie jest przewidziana taka możliwość. 
     Należy podkreślić, że brakuje również odpowiednio wyszkolonej kadry do realizacji rehabilitacji u chorych na mukowiscydozę. Jeszcze kilka lat temu w Polsce było zaledwie kilku fizjoterapeutów specjalizujących się w pracy z chorymi na mukowiscydozę – są to osoby pracujące w ośrodkach leczenia mukowiscydozy w ramach oddziałów lub poradni. Dostęp do konsultacji fizjoterapeutycznej chorzy mieli zatem w najlepszym przypadku podczas wizyty w ośrodku, najczęściej w trakcie hospitalizacji, a więc zaledwie kilka razy w roku, albo wcale. 
     Mamy świadomość, że aby przedłużyć życie chorego na mukowiscydozę, przez całe życie tej osoby konieczne jest codzienne leczenie, rehabilitacja, odpowiednia dieta i umiejętnie dobrany i regularnie wykonywany wysiłek fizyczny, a rodzice i opiekunowie, w późniejszym zaś czasie sami chorzy, muszą perfekcyjnie opanować zasady postępowania z chorobą. Rodzice i chorzy mają wiele wątpliwości, czy rehabilitację wykonują prawidłowo, często popełniane są błędy, a ponieważ leczenie przez całe życie jest uciążliwe, pojawia się zniechęcenie, bunt, zdarzają się zaniechania. Niestety, ze względu na specyfikę choroby wymagającą specjalistycznej wiedzy, brakuje dostępu do fizjoterapeutów z doświadczeniem w opiece nad chorymi na mukowiscydozę, a sporadycznie organizowane szkolenia nie są wystarczającą formą nauki radzenia sobie z chorobą. Regularne wsparcie fizjoterapeuty jest zatem ogromną szansą dla chorych i dla rodziców na uzyskanie pewności, że dziecko ma odpowiednią opiekę i regularną rehabilitację w domu, a co za tym idzie ma również szansę na poprawę jakości i długości życia. Ostatecznym celem projektów rehabilitacji nie jest odciążenie rodziców, nie chodzi tylko o wykonanie za nich codziennych obowiązków, ale o usamodzielnienie samych chorych i stopniowe przejmowanie przez nich odpowiedzialności za własne leczenie. 

Ideą projektów domowej rehabilitacji było niesienie chorym systematycznego, długofalowego wsparcia przez wykwalifikowanych specjalistów na wzór rehabilitacji prowadzonej w krajach takich jak Niemcy (rehabilitacja 1–2 razy w tygodniu), czy Belgia, gdzie rehabilitant pracuje z chorymi codziennie. W Belgii na około 1200 chorych jest ponad 150 wyspecjalizowanych rehabilitantów. W kraju tym nie są stosowane kamizelki drenażowe, ale nacisk kładzie się na czynne formy fizjoterapii, w tym szczególnie na naukę drenażu autogenicznego, fizjoterapeuci zwracają również uwagę na dokładnie wykonaną inhalację poprzedzoną oczyszczaniem nosa i zatok. Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę obejmuje indywidualną, wykonywaną codziennie terapię inhalacyjną i rehabilitację oddechową przy użyciu systemu PEP i innych bazujących na nim narzędzi (Flutter, Acapella, RC Cornet). Uzupełnieniem jej są odpowiednio dopasowane ćwiczenia oddechowe, technika aktywnego cyklu  oddechowego, ćwiczenia ogólnorozwojowe, treningi na cykloergometrach rowerowych i innych dostępnych urządzeniach. U najmłodszych dzieci stosuje się drenaż zmodyfikowany i autodrenaż – od dawna nie stosuje się drenażu ułożeniowego z oklepywaniem. Dla rodzin i opiekunów konieczne jest również ustalenie optymalnego sposobu i czasu prowadzenia płukania zatok, nebulizacji, dobór odpowiedniego sprzętu, pomoc w efektywnym planowaniu dnia oraz pomoc w wyborze odpowiednich form treningu fizycznego. Ważnym elementem jest nauka odpowiedniej organizacji otoczenia chorego tak, aby zminimalizować ryzyko zakażeń płuc, tj. nauka higieny rąk, higieny kaszlu, dbania o czystość sprzętu rehabilitacyjnego. Taką rehabilitację domową postanowiliśmy wdrażać w Polsce. Alicja Rostocka, Członek Zarządu CF Europe 

Pomysł rozpoczęcia domowej rehabilitacji zainicjowała Pani Alicja Rostocka, która w 2010 r. napisała również pierwszy, pilotażowy program do Fundacji TVN Nie jesteś sam. Wówczas wsparciem objętych było 10 osób na terenie Krakowa i Nowego Sącza, a do realizacji zajęć zatrudnionych zostało 2 fizjoterapeutów. Już pierwsze doświadczenia pokazały, że domowa  rehabilitacja jest niezwykle cennym przedsięwzięciem i że warto ją kontynuować i poszerzać dostęp dla chorych w innych regionach Polski.
W 2012 r. dzięki pozyskanym środkom z PFRON rozpoczęliśmy realizację 3-letniego projektu pn. Rehabilitacja domowa chorych na mukowiscydozę. Był on przeznaczony dla 45 osób z województw lubelskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego. Do projektu zatrudniliśmy i wyszkoliliśmy 9 rehabilitantów. Jego realizacja zakończyła się w marcu 2015 r. W roku 2013 otrzymaliśmy z PFRON środki na kolejny projekt pn. Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę II. Był on realizowany przez rok (takie były warunki konkursu) dla 50 osób z województw łódzkiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego. Zatrudniliśmy w nim kolejnych 13 fizjoterapeutów. Niestety, w kolejnym 2014 r. PFRON odmówił nam finansowania nowego projektu domowej rehabilitacji, wskazując na jego zbyt „medyczny” charakter. Otrzymaliśmy jednak dofinansowanie ze środków województwa kujawsko-pomorskiego, co pozwoliło nam na kontynuację rehabilitacji w tym regionie.

Nasi fizjoterapeuci i psychologowie
Fizjoterapeuta jest codziennym partnerem chorego w jego procesie leczenia – ma za zadanie dobrać odpowiednią formę rehabilitacji, wprowadzić nowe ćwiczenia lub zmodyfikować rutynowo wykonywane przez chorego w zależności od jego potrzeb, mobilizować chorego do prawidłowego i systematycznego wykonywania drenażu i większej aktywności fizycznej. Ogromną zaletą pracy w ramach domowej rehabilitacji jest możliwość poznania chorych w ich codziennym środowisku i zbudowania z nimi często wieloletniej relacji. Fizjoterapeuci pracują z uczestnikami projektów z częstotliwością 4–8 razy w miesiącu, w wielu przypadkach widują zatem chorych o wiele częściej niż ich lekarze czy fizjoterapeuci z ośrodków leczenia mukowiscydozy. Dzięki temu fizjoterapeuci mogą obserwować pojawiające się niepokojące zmiany w stanie zdrowia i odpowiednio na nie reagować. W projektach domowej rehabilitacji wyznajemy zasadę, że wszyscy rehabilitanci przed rozpoczęciem pracy powinni otrzymać szkolenie podstawowe, a w kolejnych latach współpracy doskonalić swoje umiejętności.
Pionierami domowej rehabilitacji stało się dwoje naszych wyjątkowych fizjoterapeutów – Justyna Rostocka-Cholewa i Piotr Prusak. Oboje rozpoczęli swoją współpracę z PTWM od intensywnego szkolenia w ośrodkach w Belgii oraz kursów organizowanych w Polsce. Dziś sami szkolą fizjoterapeutów i prowadzą szkolenia dla rodziców. W kolejnych latach realizacji projektów stopniowo zwiększaliśmy liczbę współpracowników, a dzięki wsparciu firmy Roche Polska od kilku lat udaje nam się organizować dla nich regularne szkolenia i warsztaty doskonalące. Pamiętajmy, że praca z chorymi na mukowiscydozę wymaga od fizjoterapeutów nie tylko gruntownej wiedzy, ale i doświadczenia, które zdobywa się latami – jest to możliwe właśnie dzięki pracy w ramach projektów.
Od początku realizacji projektów domowej rehabilitacji jednym z najczęściej zgłaszanych przez fizjoterapeutów problemów były kłopoty z motywacją do wykonywania rehabilitacji. Jest to typowy problem leczenia prowadzonego przez całe życie – prędzej czy później pojawia się zniechęcenie, chorzy zaczynają się buntować i utrzymanie reżimu codziennych zabiegów jest bardzo trudne. Istotne znaczenie ma wówczas obecność osoby „z zewnątrz”, która będzie dla chorego partnerem, autorytetem i sprzymierzeńcem. Taką osobą często staje się fizjoterapeuta, jednakże począwszy od 2015 r. część chorych ma również dostęp do psychologów, których zadanie polega na diagnozowaniu problemów psychologicznych i pracy nad motywacją. Z pewnością będziemy w miarę zapotrzebowania i możliwości finansowych oferować chorym wsparcie psychologiczne w kolejnych projektach.

Aktualnie prowadzone projekty domowej rehabilitacji
Obecnie pozyskaliśmy i realizujemy 7 różnej wielkości projektów domowej rehabilitacji (od mikroprojektów dla 3 osób do dużych PFRON-owych dla 40 osób), łącznie obejmujemy wsparciem 110 osób w różnych miejscach Polski. Zatrudniamy ponad 40 fizjoterapeutów i psychologów. Wśród projektów rehabilitacyjnych realizujemy 2-letni projekt sportowy pn. Aktywni w rehabilitacji – zintegrowana rehabilitacja przez sport dla chorych na mukowiscydozę. PTWM pozyskało na ten cel dotację z PFRON. W projekcie uczestniczy 40 osób z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Jest to pierwszy projekt, który ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej chorych oraz promowanie sportu jako uzupełnienia fizjoterapii. Oprócz zajęć sportowych uczestnicy realizują zajęcia z zakresu treningu samodzielnego funkcjonowania, podczas.których uczą się wykonywania drenażu płuc oraz treningu motywacyjnego z psychologami. Zakończenie projektu planowane jest na marzec 2017 r.
Nasi fizjoterapeuci dostępni są w następujących miejscowościach: Wrocław, Jelenia Góra, Lwówek Śląski i okolice, Poznań i okolice, Pleszew i okolice, Kalisz, okolice Ostrowa Wielkopolskiego, Łódź, Zduńska Wola, Bełchatów i okolice, Tomaszów Mazowiecki, Szczecin, Połczyn- -Zdrój i okolice, Bydgoszcz i okolice, Toruń, Wolsztyn i okolice.
     Kolejnym dużym projektem z zakresu rehabilitacji, również dofinansowanym ze środków PFRON, jest 2-letni projekt pn. Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na mukowiscydozę, który realizowany jest dla 40 uczestników w województwach małopolskim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim i lubelskim. Celem tego projektu jest nauka uczestników samodzielnego drenażu, zwiększenie ich motywacji do codziennej rehabilitacji oraz dbania o prawidłowe odżywienie. W projekcie pracują fizjoterapeuci, psychologowie i dietetycy.
Zakończenie projektu planowane jest na marzec 2017 r.
    Nasi fizjoterapeuci dostępni są w następujących miejscowościach: Lublin, Świdnik, Kraków i okolice, Nowy Sącz i okolice, okolice Limanowej, okolice Siedlec, Płock, Dębica i okolice, Bielsko- -Biała, Czeladź, Świętochłowice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Katowice, Racibórz, Wodzisław Śląski i okolice, okolice Myszkowa, okolice Grodziska Mazowieckiego.
    PTWM pozyskuje także mniejsze dotacje na kilkumiesięczne projekty regionalne z zakresu domowej rehabilitacji ze środków samorządowych i z fundacji korporacyjnych. Staramy się w miarę możliwości aplikować o udzielenie dofinansowania we wszystkich województwach, jednak, niestety, tylko cześć złożonych przez nas wniosków jest pozytywnie rozpatrywanych.
Obecnie realizujemy następujące projekty regionalne:
 * warsztaty funkcjonowania codziennego dla rodzin i opiekunów osób chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz i Nakło nad Notecią);
* domowa rehabilitacja osób chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń i Włocławek);
* indywidualne warsztaty funkcjonowania codziennego dla rodzin chorych na mukowiscydozę z terenu Gminy Miejskiej Kraków; yy trening samodzielnego funkcjonowania dla chorych na mukowiscydozę z województwa małopolskiego (Kraków, okolice Nowego Sącza i Zakopane);
* Aktywnie kontra muko – projekt dla chorych z miejscowości poniżej 30 tys. mieszkańców, finansowany ze środków dotacji Fundacji PZU (Darłowo, okolice Grodziska Mazowieckiego, Siedlce, okolice Limanowej, okolice Głogówka).

Projekty domowej rehabilitacji Oddziału PTW M w Gdańsku
Także gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą od trzech lat prowadzi projekty domowej rehabilitacji chorych na mukowiscydozę. Obecnie, dzięki dofinansowaniom z urzędów miasta i marszałkowskich, prowadzone są 3 projekty na terenie województwa pomorskiego (Gdynia, Gdańsk Wejherowo, Rumia, Tczew, Kartuzy) oraz kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Barcin, Lubicz Dolny), obejmując rehabilitacją 37 chorych. Docelowo chcielibyśmy obejmować opieką w ramach projektów co najmniej 50 podopiecznych.
    Kiedy w 2012 r. rozpoczęliśmy pierwsze starania o pozyskanie środków na projekty domowej rehabilitacji, pierwsze dofinansowanie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Gdynia, który do dziś, stale, finansuje rehabilitację wszystkich chorych na mukowiscydozę mieszkańców Gdyni.
W 2013 r. Oddział Gdański PTWM prowadził projekt domowej rehabilitacji dofinansowany przez PFRON, dzięki któremu oddało się objąć opieką 17 chorych z terenu Gdańska, Kartuz, Bydgoszczy i Elbląga. Równolegle rozpoczęliśmy współpracę z urzędami marszałkowskimi województwa pomorskiego i kujawsko- pomorskiego, z którymi współpracujemy do dziś.

Jak skorzystać z projektów domowej rehabilitacji?

Aby wziąć udział w projektach domowej rehabilitacji, należy monitorować strony www.ptwm.org.pl lub www.muko.gda.pl, gdzie są ogłaszane rekrutacje uczestników. Projekty realizujemy w miarę dostępnych środków z pozyskanych przez nas dotacji – najczęściej są to środki PFRON, dlatego do projektów przyjmujemy zazwyczaj osoby z aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności.
W przypadku nastolatków i chorych dorosłych wymagane jest orzeczenie o stopniu umiarkowanym lub znacznym. Podczas rekrutacji uczestników do projektu mamy często kilkakrotnie razy więcej chętnych niż dostępnych miejsc, dlatego na razie nie jesteśmy w stanie pokryć całego zapotrzebowania.    Kwalifikując uczestników do projektu, bierzemy pod uwagę wiele czynników, takich jak: kolejność zgłoszenia, stan chorego, dostępność w okolicy doświadczonego fizjoterapeuty. Jeżeli nie mamy takiej osoby, musimy ją znaleźć i wyszkolić.
Trzymamy się również zasady, że fizjoterapeuta powinien obejmować opieką grupę 3–5 chorych, dlatego w pierwszej kolejności szukamy miejsc, w których fizjoterapeuta dotrze do grupy kilku osób. Jeżeli na danym obszarze w promieniu 20 km zgłosi się inny chory, to szansa na zakwalifikowanie do projektu wzrasta. Często sami rodzice pomagają nam znaleźć fizjoterapeutę, a nawet zgłaszają się razem jako grupa.
    Domowa rehabilitacja to bardzo trudne logistycznie przedsięwzięcie, wymaga również dużych nakładów finansowych i ogromnego wysiłku administracyjnego, ale wiemy, że warto go podjąć. Dlatego co roku piszemy nowe projekty, poszerzamy zasięg i zwiększamy liczbę chorych objętych domową rehabilitacją.

Pragniemy podziękować wszystkim instytucjom i osobom, które pomagają nam w tym przedsięwzięciu:
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 województwo kujawsko-pomorskie,
 województwo małopolskie,
 województwo pomorskie,
 miasto Kraków,
 miasto Gdynia,
 Fundacja PZU,
 Fundacja TVN Nie jesteś sam,
 Roche Polska. 


Anna Skoczylas-ligocka
Anna Bilecka 

Zobacz także


2018-02-20
   

Indywidualny Program PIT dla PodopiecznegoAby ułatwić naszym podopiecznym pozyskiwanie 1% podatku przygotowaliśmy specjalną aplikację, dzięki której można utworzyć własny widget do wklejenia na stronę www. Dzięki temu odwiedzający Was goście, w bardzo prosty sposób będą mogli przekazać Wam 1% podatku. ... czytaj całość
  

2018-02-09
   

Poznańskie warsztaty dla rodziców chorych na mukowiscydozęZ wielką radością zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych Poznańskich Warsztatach dla Rodziców Dzieci chorych na mukowiscydozę, które odbędą się 11 marca br. w godzinach 10.00 do 16.00 w Sali wykładowej im. Chrościejowskich (116) znajdującej się w Szpitalu Klinicznym im. Karola ... czytaj całość
  

2018-02-09
   

Poznańskie Warsztaty dla DietetykówZ wielką radością zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych Poznańskich Warsztatach dla Dietetyków, które odbędą się 10 marca br. w godzinach 10.00 do 16.00 w sali wykładowej im. Chrościejowskich (116) znajdującej się w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. ... czytaj całość
  

2018-01-29
   

Szachiści dla chorych na mukowiscydozęW niedzielę 7 stycznia w Atrium Tower przy al. Jana Pawła II 25 w Warszawie odbył się I Charytatywny Turniej Szachowy - SZACHIŚCI DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ. Organizatorem turnieju było Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Polskiego ... czytaj całość
  

2018-01-02
   

PARI na dobry początek z mukowiscydoząIndywidualne warsztaty inhalacyjne i fizjoterapeutyczne dla nowozdiagnozowanych chorych na mukowiscydozę. W partnerstwie z firmą PARI zapraszamy do udziału w projekcie indywidualnych warsztatów inhalacyjnych i fizjoterapeutycznych dla nowozdiagnozowanych chorych na ... czytaj całość
  
 
 

  AKTUALNOŚCI

  - Indywidualny Program PIT dla Podopiecznego 2018-02-20
  - Poznańskie warsztaty dla rodziców chorych na mukowiscydozę 2018-02-09
  - Poznańskie Warsztaty dla Dietetyków 2018-02-09
  - Szachiści dla chorych na mukowiscydozę 2018-01-29
  - PARI na dobry początek z mukowiscydozą 2018-01-02
  - Życzenia 2017-12-22
  - Rozbudowa w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – powstanie nowoczesny oddział 2017-12-21
  - Konferencja Naukowa pn.: Mukowiscydoza - Rehabilitacja - Sport 2017-11-17
  - Sprawozdanie z warsztatów- 04.11.2017 Rzeszów 2017-11-13
  - Puromalt 2017-10-30

  Szkolenie Falenty 2017

  - Program szkolenia w Falentach 2017-06-12
  - XVIII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM 2017-04-14

  KONFERENCJE, WARSZTATY (zapisy)

  - Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie 18.02 2017-02-06
  - Konferencja naukowa MUKOWISCYDOZA- DIAGNOZA I TERAPIA 2016-11-22
  - Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego 2016-05-06
  - Spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym 2016-04-21
  - 28.04. Mazowiecka Grupa Wsparcia 2016-04-18
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne i żywieniowe dla rodziców chorych na mukowiscydozę w Poznaniu 2016-04-18
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Drużyna Muko 2016-04-07
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na muko 2016-04-04
  - NOWY PROJEKT BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ współfinansowanie ze środków PEFRON 2016-04-01
  - DOMOWA REHABILITACJA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Szkolenie dla pracowników (fizjoterapeutów) 2016-03-31

  BAZA WIEDZY

  - Zakażenia w mukowiscydozie - wskazówki dla osób biorących udział w wydarzeniach PTWM 2016-08-25
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ- Program 2016-06-14
  - XVII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM POŁĄCZONE Z WYBORAMI WŁADZ PTWM 2016-04-04
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 2016-04-04
  - :) 2016-01-22
  - Infekcje wirusowe układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę 2015-10-29
  - Jak raczkujemy z dożylną antybiotykoterapią domową 2015-10-15
  - Indywidualny tryb nauczania 2015-10-07
  - Koncentratory tlenu stacjonarne w ramach NFZ 2015-05-06
  - Zespół uzależnienia od Internetu – epidemia XXI wieku? 2015-04-22