Wnioski i formularze

Wnioski i formularze zostały pozyskane ze stron internetowych następujących instytucji państwowych: ZUS, PFRON, NFZ, PCPR i Urząd Skarbowy. Poniższe wnioski są wymagane w trakcie starania się o różnego rodzaju zasiłki, renty - socjalną i zdrowotną oraz o refundację sprzętu rehabilitacyjnego itp.

Wnioski oznaczone taką ikoną są dokumentami PDF. Oglądanie PDF-ów umożliwia bezpłatny program Adobe Acrobat Reader.
Wnioski oznaczone taką ikoną są dokumentami tekstowymi otwieranymi m.in. przez Word lub darmowe programy: OpenOffice lub Word Viewer.

NFZ

zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze Pobierz plik (322kb)
wniosek do NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju Pobierz plik (73kb)
wniosek do Prezesa NFZ o pokrycie kosztów leczenia i transportu poza granicami kraju Pobierz plik (226kb)

ZUS

wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Pobierz plik (41kb)
kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych Pobierz plik (42kb)
zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego Pobierz plik (61kb)
wniosek do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta lub rencisty Pobierz plik (25kb)
wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego Pobierz plik (34kb)
wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Pobierz plik (83kb)
wniosek o rentę rodzinną Pobierz plik (80kb)
wniosek o rentę socjalną Pobierz plik (107kb)
wniosek o emerytutę Pobierz plik (79kb)
wniosek o ustalenie kapitału początkowego Pobierz plik (37kb)

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób poniżej 16. roku życia Pobierz plik (40kb)
wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16. roku życia Pobierz plik (42kb)
wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osób poniżej 16. roku życia Pobierz plik (33kb)
wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osób powyżej 16. roku życia Pobierz plik (33kb)
wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Pobierz plik (42kb)
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Pobierz plik (35kb)
przepisy dotyczące wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Pobierz plik (86kb)