Organizacja zbiórki publicznej (kwesty) dla chorego na mukowiscydozę

Chorzy na mukowiscydozę często organizują różnorodne imprezy, na których zbierane są datki z przeznaczeniem na ich leczenie. Zgodnie z aktualnymi przepisami zbieranie gotówki lub darów w naturze, datków do puszek kwestarskich lub do skarbon stacjonarnych w  miejscach publicznych, tj. miejscach ogólnodostępnych, a  w  szczególności ulicach, placach, parkach i  cmentarzach, nosi znamiona zbiórki publicznej i wymaga zgłoszenia w portalu zbiórek publicznych, a następnie rozliczenia.

Zbiórkę publiczną w  imieniu beneficjenta przeprowadza Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą.

Organizacja zbiórki publicznej wymaga zgłoszenia jej do Ministerstwa Administracji i  Cyfryzacji, które umieszcza informację o zgłoszeniu na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Po zakończeniu zbiórki organizator zbiórki sporządza i doręcza do ministerstwa sprawozdania z  przeprowadzonej zbiórki publicznej, z podaniem wartości i rodzaju zebranych ofiar oraz sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

Zbieranie środków przez przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie wymaga zgłoszenia i nie podlega regulacji dotyczącej zbiórek publicznych. Tutaj przepływ środków jest automatycznie rejestrowany, może być odtworzony, nie ma więc potrzeby, by istniały dodatkowe ramy organizacyjne dla takiego działania.

Zbiórką publiczną nie jest również zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:
– w drodze loterii pieniężnych i fantowych;
– wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzających zbiórkę (np. podczas zamkniętego balu);
– wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
– w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu lub innym zakładzie pracy.

Wszystkie szczegóły dotyczące zbiórek regulują akty prawne:
- Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych oraz
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych.

Jeśli chciałbyś zorganizować zbiórkę publiczną, a nie wiesz, jak to zrobić, skontaktuj się z  nami: Monika Gronkiewicz PTWM mgronkiewicz@ptwm.org.pl tel. 536 210 250 (poniedziałek - piątek w godzinach od 7:30 do 15:30).


Wniosek o Zbiórkę

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak pomagacie w organizacji zbiórki publicznej?
   - W razie potrzeby wspólnie z chorym lub opiekunem/rodzicem osoby chorej na mukowiscydozę przygotowujemy urzędowe zgłoszenie zbiórki
   - Przeprowadzamy szkolenie z zakresu przeprowadzenia zbiórki w miejscu publicznym
   - Wypożyczamy puszki kwestarskie
   - Nadzorujemy zbiórkę i rozliczenie zebranych funduszy
   
 2. Jaki jest czas przygotowania zgłoszenia zbiórki publicznej?
   - Zwykle jeden dzień roboczy. W przypadku potrzeby rejestracji nowej zbiórki potwierdzenie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji otrzymujemy najczęściej w ciągu 1-7 dni roboczych.

 3. Choruję na mukowiscydozę lub jestem opiekunem/rodzicem osoby chorej na mukowiscydozę i jestem podopiecznym/należę do innego stowarzyszenia, fundacji. Czy mogę skorzystać z waszej pomocy przy organizacji zbiórki publicznej?
   -  Tak. Działamy od 30 lat. Naszą misją jest pomoc wszystkim chorym na mukowiscydozę w Polsce. Dlatego chętnie pomożemy. W przypadku osób, które nie są naszymi podopiecznymi będą wymagane dodatkowe dokumenty. Będziemy musieli zweryfikować, czy jesteś chory na mukowiscydozę lub jesteś opiekunem/rodzicem osoby chorej na mukowiscydozę. Na potrzeby rozliczenia zbiórki zostanie stworzone nowe subkonto w PTWM. Więcej informacji udzielą w tym temacie pracownicy PTWM.

 4. Do kogo zwrócić się z pytaniami i prośbą o organizację zbiórki publicznej?
   - Monika Gronkiewicz PTWM mgronkiewicz@ptwm.org.pl tel. 536 210 250 (poniedziałek - piątek w godzinach od 7:30 do 15:30)  
 


   Pomocy udziela:
  Monika Gronkiewicz
    fundraiser
   tel. 536 210 250 mgronkiewicz@ptwm.org.pl 
   (poniedziałek-piątek w godzinach 7:30-15:30)Zobacz także


2017-10-02
   

Podziękowania za ufundowanie lodówekW imieniu pacjentów Centrum Leczenia Mukowiscydozy i Zespołu Centrum w Dziekanowie Leśnym serdecznie dziękujemy panu Mateuszowi Majewskiemu za ufundowanie 12 lodówek. Dzięki temu hojnemu darowi każdy z pokojów Centrum został zaopatrzony w lodówkę - ku radości ... czytaj całość
  

2017-09-27
   

Warsztaty fizjoterapeutyczne ,,Najnowsze trendy w światowej fizjoterapiiPodkarpacka Grupa Wsparcia PTWM Serdecznie zaprasza rodziców chorych na mukowiscydozę z Podkarpacia i nie tylko na warsztaty fizjoterapeutyczne z mgr.Mikołajem ... czytaj całość
  

2017-09-01
   

Rok szkolnyKochani, zbliża się nowy rok szklony. Wszystkim uczniom, zarówno tym debiutującym jak i kontynuującym naukę życzymy samych sukcesów. Informujemy, że na naszej stronie internetowej można pobrać informację o mukowiscydozie kierowaną do nauczycieli. Wierzymy, że zbiór porad pomoże ... czytaj całość
  

2017-08-21
   

Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę - przedłużenie terminu rekrutacji uczestników projek... czytaj całość
  

2017-08-03
   

Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę... czytaj całość
  

 
 

  AKTUALNOŚCI

  - Podziękowania za ufundowanie lodówek 2017-10-02
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne ,,Najnowsze trendy w światowej fizjoterapii 2017-09-27
  - Rok szkolny 2017-09-01
  - Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę - przedłużenie terminu rekrutacji uczestników projek 2017-08-21
  - Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę 2017-08-03
  - Resource Diabet Plus 2017-07-18
  - Jubileusz XXX- lecia PTWM 2017-06-28
  - Nowy Prezes PTWM 2017-06-21
  - Wyniki wyborów Prezesa Zarządu PTWM 2017-06-19
  - Program szkolenia w Falentach 2017-06-02

  Szkolenie Falenty 2017

  - Program szkolenia w Falentach 2017-06-12
  - XVIII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM 2017-04-14

  KONFERENCJE, WARSZTATY (zapisy)

  - Postępowanie żywieniowe w mukowiscydozie 18.02 2017-02-06
  - Konferencja naukowa MUKOWISCYDOZA- DIAGNOZA I TERAPIA 2016-11-22
  - Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę z województwa kujawsko-pomorskiego 2016-05-06
  - Spotkanie z Marszałkiem Adamem Struzikiem w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym 2016-04-21
  - 28.04. Mazowiecka Grupa Wsparcia 2016-04-18
  - Warsztaty fizjoterapeutyczne i żywieniowe dla rodziców chorych na mukowiscydozę w Poznaniu 2016-04-18
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Drużyna Muko 2016-04-07
  - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU Kompleksowa rehabilitacja domowa chorych na muko 2016-04-04
  - NOWY PROJEKT BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ współfinansowanie ze środków PEFRON 2016-04-01
  - DOMOWA REHABILITACJA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Szkolenie dla pracowników (fizjoterapeutów) 2016-03-31

  BAZA WIEDZY

  - Zakażenia w mukowiscydozie - wskazówki dla osób biorących udział w wydarzeniach PTWM 2016-08-25
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ- Program 2016-06-14
  - XVII ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTWM POŁĄCZONE Z WYBORAMI WŁADZ PTWM 2016-04-04
  - KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 2016-04-04
  - :) 2016-01-22
  - Infekcje wirusowe układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę 2015-10-29
  - Jak raczkujemy z dożylną antybiotykoterapią domową 2015-10-15
  - Indywidualny tryb nauczania 2015-10-07
  - Koncentratory tlenu stacjonarne w ramach NFZ 2015-05-06
  - Zespół uzależnienia od Internetu – epidemia XXI wieku? 2015-04-22